Tak a máme to za dvadsať!

Tak a máme to za dvadsať!

V nasledujúcom semestri budeme študovať pilnejšie. Po zmenách v študijných a skušobných nariadeniach SZŘ Masarykovej Univerzity vstupuje tento semester do platnosti obávaná novela. Z pôvodných 15 kreditov sa minimálna hranica pre postup do ďalšieho semestra vyšplhala...