7

Studentský spolek munie

Jsme nezisková organizace, která chce posilovat sounáležitost s univerzitou a podporovat činnost dalších spolků na MUNI. Pořádáme akce, kde se studenti mohou setkávat, budovat nové vztahy a společně se bavit. Naše projekty mají kulturní, sportovní, charitativní i vzdělávací charakter. Největší událostí je populární Ples studentů Masarykovy univerzity.

prezident.munie@gmail.com

marketing.munie@gmail.com

fundraising.munie@gmail.com

 

Verča

Veronika Barešová
Prezidentka

Tany

Radovan Tanáč
Viceprezident

Sabča

Sabina Minářová
Vedoucí Marketingu

Pája

Pavlína Dosoudilová
Vedoucí Human Resources

Alex

Alexandra Chomová
Vedoucí Projektové sekce

Boris

Mikuláš Möwald
Vedoucí Fundraisingu

Přidej se k nám

Chceme tě do munie!

Jak na to?

MUNII utváří lidé z různých fakult a všelijakých oborů. Dohromady představujeme mimo jiné širokou síť potenciálních kontaktů. Členům poskytujeme praxi během studia a možnost načerpat zkušenosti ještě před nástupem do zaměstnání. Na začátku každého semestru hledáme proaktivní zájemce o doplnění řad HR, Marketingu, Projektové sekceFundraising&Development. Více TADY