7

Studentský spolek munie

Jsme nezisková organizace, která chce posilovat sounáležitost s univerzitou a podporovat činnost dalších spolků na MUNI. Pořádáme akce, kde se studenti mohou setkávat, budovat nové vztahy a společně se bavit. Naše projekty mají kulturní, sportovní, charitativní i vzdělávací charakter. Největší událostí je populární Ples studentů Masarykovy univerzity.

prezident.munie@gmail.com

marketing.munie@gmail.com

fundraising.munie@gmail.com

Ozvěte se nám

prezident +420 776 637 333

marketing +421 940 598 997

spolupráce +420 736 708 535

Mikuláš Möwald

Mikuláš Möwald
President

Tany

Mgr. Alexandra Chomová
Vice president

Tany

Bc. Tomáš Táborský
Koordinátor spolkové platformy

Barbora Fučíková

Bc. Barbora Fučíková
Marketing Manager

Pája

Andrea Lexová
Head of Human Resources

Anna Janalíková

Anna Janalíková
Head of Project Management

Kateřina Musilová

Kateřina Musilová
Head of Fundraising & PR

Přidej se k nám

Chceme tě do munie!

Jak na to?

MUNII utváří lidé z různých fakult a všelijakých oborů. Dohromady představujeme mimo jiné širokou síť potenciálních kontaktů. Členům poskytujeme praxi během studia a možnost načerpat zkušenosti ještě před nástupem do zaměstnání. Na začátku každého semestru hledáme proaktivní zájemce o doplnění řad HR, Marketingu, Projektové sekceFundraising&PR. Více TADY