7

Studentský spolek munie

Jsme nezisková organizace, která chce posilovat sounáležitost s univerzitou a podporovat činnost dalších spolků na MUNI. Pořádáme akce, kde se studenti mohou setkávat, budovat nové vztahy a společně se bavit. Naše projekty mají kulturní, sportovní, charitativní i vzdělávací charakter. Největší událostí je populární Ples studentů Masarykovy univerzity.

Prezident

Dominik Čmiel
Prezident

Víceprezident

Richard Figura
Viceprezident

Vedoucí Foundraisingu

Martina Jamborová
Vedoucí Fundraisingu

Sabina Minařová
Vedoucí Marketingu

Květa Svobodová
Vedoucí Human Resources

Klára Kašná
Vedoucí Projektové sekce

Přidej se k nám

Chceme tě do munie!

Jak na to?

MUNII utváří lidé z různých fakult a všelijakých oborů. Dohromady představujeme mimo jiné širokou síť potenciálních kontaktů. Členům poskytujeme praxi během studia a možnost načerpat zkušenosti ještě před nástupem do zaměstnání. Na začátku každého semestru hledáme proaktivní zájemce o doplnění řad HR, Marketingu, Projektové sekceFundraising&Development. Více TADY