Stres z vysoké? Ptali jsme se studentů, jaké jsou jejich strategie proti stresu a kde najít podporu

Stres je fenomén, který v dnešním hektickém světě zažívá každý z nás. Jednou se můžeme cítit v pohodě a najednou se nám nálada kvůli malinké události obrátí vzhůru nohama. Stres je přirozenou reakcí na řadu událostí, ne vždy ale musí být negativní. Minulý týden proběhl na našem Instagramu průzkum, jak často studenti zažívají stres během studia a jak se s ním vypořádávají. V následujícím článku se dozvíte jak dopadl náš průzkum, s čím nejčastěji ve souvislosti se stresem studenti zápasí a jak se proti němu brání.

Pod stresem se za poslední měsíc cítilo přes 85 % procent našich respondentů. Někteří respondenti uvedli, že pociťují stres ve spojitosti s vysokoškolským studiem dokonce denně. Co člověku způsobuje stres bývá individuální. Pro někoho může být hlavním faktorem stresu nedostatek času a rodina, pro druhého ztráta blízkého nebo odcizení. Obecně nejčastějšími stresory bývají problémy v osobním životě, pracovní zátěž nebo zdravotní problémy. Nicméně z našeho průzkumu vyplývá, že nejčastějšími stresory na akademické půdě bývají průběžné zkoušky, deadliny a nedostatek času. „Množství zkoušek na tento semestr, konkrétně 7, z nichž je asi polovina složená z více částí a faktu, že se z velké části budou odehrávat hned první týden zkouškového,“ uvádí Michael z Fakulty informatiky.

Je důležité mít na paměti, že dlouhodobý stres může mít negativní dopady jak na fyzické, tak i duševní zdraví. Mezi běžné důsledky stresu patří únava, podrážděnost nebo potíže se spánkem.

Strategie proti stresu

Existuje řada efektivních obranných mechanismů, které napomáhají snížit hladinu stresu. „Mně například pomáhá černý čaj,“ řekl Daniel z Přírodovědecké fakulty. Mezi nejpoužívanější patří relaxace a meditace. Dále může pomoct i fyzická aktivita, jako je cvičení nebo procházka venku, dodržování spánkového režimu, sociální podpora od známých nebo čas pro sebe.

V našem dotazníku jsme se ptali, jaké strategie používají studenti při vyrovnáváni se se stresovou situací. Nejčastější odpovědí byla fyzická aktivita nebo pohyb na čerstvém vzduchu. Dále respondenti zmiňovali již zmíněnou relaxaci nebo čas strávený s rodinou a přáteli. Za nejefektivnější strategii označili plánování a management úloh, které jim pomohlo se vyznat na další semestr, a komunikace s ostatními. „Vždycky si předem zvolím nějaký den v týdnu, kdy se nevěnuju studiu, ale třeba pouze domácím povinnostem, pak odpočívám. Pokud mám stres ze studia, tak si o tom ráda s někým popovídám,“ řekla Elizaveta z Přírodovědecké fakulty.

Podpora

Kromě individuálních strategií mohou studenti využít i podpory ze strany profesionálů. Psychologické poradenství a terapie mohou poskytnout prostor pro ventilaci emocí a získání nástrojů k účinnějšímu zvládání stresu. Právě Masarykova univerzita nabízí svým studentům psychologické konzultace s profesionálními psychology a terapeuty, kteří studujícím pomáhají zvládnout náročné situace, zlepšit jejich psychický stav a nasměrovat je na správnou cestu. „Studující se na nás obracejí s celou řadou problémů, mezi nejčastější patří stres, úzkosti a poruchy spánku, což jsou samozřejmě potíže, které mohou významně komplikovat studium,” uvedlo Poradenské centrum MU.

Psychologické sezení můžete využít buď prezenčně, nebo online v rozsahu deseti konzultací za akademický rok. „Zájem studujících o psychologickou pomoc je v poslední době opravdu veliký, proto jsme v roce 2023 i výrazně rozšířili psychologický tým Poradenského centra. Pro přihlašování na konzultace máme přímo rezervační systém, kde každý týden přibývají volné termíny. Vzhledem k velkému zájmu se téměř vždy rychle obsadí, vyplatí se tedy systém průběžně kontrolovat. Studující, kteří se potýkají s psychickým onemocněním, se mohou obrátit také na středisko Teiresiás, které poskytuje i další formy podpory v průběhu studia,” dodalo centrum.

Z našeho výzkumu jsme se dozvěděli, že třetina respondentů o možných konzultacích neví, polovina našich respondentů si ani není jistá, jestli chce psychologické sezení postoupit. „Ano, o sezeních vím, bylo mi to nabídnuto ve středisku Teiresiás. Hodně nad tím poslední dobou přemýšlím, ale zatím jsem nepodnikla žádný krok,“ sdělila nám Michaela z přírodovědy. Michael z informatiky by sezení v klidnějším obdobím zvažoval, na druhou stranu slyšel, že čekací doba není nejkratší.

Pro takové případy doporučujeme českou mobilní aplikaci Nepanikař. Aplikace poskytuje svým uživatelům rychlou psychologickou pomoc. Nabízí také dechová cvičení, rozsáhlou Mapu pomoci, kontakty na krizová centra, psychology, psychoterapeuty a další. Také se musí pochválit uživatelské rozhraní, které je velice intuitivní.

Také musíme zmínit, že se tuto středu 17. dubna uskuteční akce Duševní zdraví: Nebojte se o svých problémech mluvit! na Filozofické fakultě, kde se můžete seznámit s Poradenským centrem na vlastní kůži.

Za redakci MUNIE

Samuel Gärtner

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010