Ve vedení MUNIE

Už jsi slyšel tu novinku? Máme nové vedení!

Jako každý rok i letos jsme si před prázdninami zvolili své nové zástupce. Tentokrát byla konkurence opravdu veliká a skoro o každé místo ve vedení se vedl boj. Proti sobě ve volbách stálo hned několik našich skvělých muníků. Kdo nakonec zvítězil, se dočteš na následujících řádcích.

 

Naším novým prezidentem je Radovan (Tany) Tanáč

Tany je ve spolku od podzimu 2021, v marketingovém oddělení se ale moc dlouho neohřál, hned první rok úspěšně kandidoval na post viceprezidenta a nyní své získané zkušenosti plánuje zúročit (a předat dalším členům) jako prezident MUNIE.

Po loňském roce ve funkci viceprezidenta, kde se nám za roční volební období nepodařilo úspěšně dokončit strategické plánování, považuji za svůj hlavní úkol ve funkci dokončení tohoto rozjetého projektu. Je to obrovská výzva, do které vkládám ohromnou část úsilí a věřím, že se nám ji podaří úspěšně dokončit ve prospěch našich členů.

 

Jelikož jsem si zkusil téměř totožnou funkci, uznal jsem za vhodné naplnit své ambice a posunout o úroveň výš jak sebe, tak i MUNII. Stále vidím určité rezervy a potenciál, které můžeme využít v náš prospěch, respektive čeho chci dosáhnout.

 

Chci ve své funkci členy motivovat k tomu, aby mezi sebou komunikovali. Naslouchat jim – být zde pro ně a poslouchat jejich potřeby, zároveň jim ale poskytnout i podporu či pochopení. Budu se jim snažit jít příkladem a využívat techniku „lead by example“.

 

Z vedoucí projektového oddělení na post viceprezidenta

Ve spolku je Alex od jarního semestru 2020, kdy nastoupila do projektového oddělení. Mezi její úkoly patřila organizace Hokejového průvodu, vypomáhání na plese a v minulém roce projektové oddělení dokonce vedla. Během jejího působení ve spolku dokončila magisterské studium molekulární biologie a genetiky, aktuálně pokračuje na doktorském studiu z bioanalytické chemie.

Hlavním úkolem viceprezidenta je spravovat finance spolku. Každým rokem najdeme v MUNII nějaké nedostatky, které bychom chtěli zlepšit, takže mám v plánu přiložit ruku k tomu, co bude potřeba.

 

Pro mé působení ve funkci nemám nějakou specifickou agendu, budu raději, když mi členové spolku sami řeknou, co je podle nich třeba a tomu se budu věnovat. Aktuálně to je například přepracování stanov.

 

Vedení jednotlivých oddělení se pro tento akademický rok ujaly ženy. Jako vedoucí mají na starost nejen chod celého jejich oddělení, ale také komunikují s prezidentem, viceprezidentem a kontrolní komisí.

 

Vedení marketingového oddělení se ujala Barbora Fučíková

Barča studuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Do MUNIE se přidala na jaře 2022 a od té doby dělala marketingovou koordinaci řadě našich projektů od minulého Plesu studentů Masarykovy univerzity až po Umělecký večer, jehož výtěžek šel na charitu Vesna.

Ráda bych, kdyby mým hlavním úkolem ve funkci bylo najít způsob, jak si v rámci oddělení nejvíce zefektivnit a zároveň usnadnit práci. Tím, že má marketing mnoho sekcí (sociální sítě, redakce, grafika, web, fotografování…), tak mezi členy musí fungovat spolupráce. Byla bych ráda, kdyby se mi podařilo členy zmultifunkčnit. To tak nějak souvisí i s mojí motivací na kandidaturu do vedení – „obyčejné“ postování příspěvků na naše sociální sítě mě nenaplňovalo, více mě zajímalo, co za procesy obnáší nějaká vyšší pozice, a prostě si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být tím, na koho se lidé obracejí a kdo má finální slovo, což také není vždy tak snadné, jak se může zdát. Je to obrovská zodpovědnost. Asi největší výzvou je pro mě zjistit, co obnáší propojit lidský charakter a kamarádství v pracovním prostředí. A MUNIE mi k tomu dala skvělou příležitost.

 

Ale abych se vrátila k té multifunkčnosti, tak už po pár měsících ve vedení spolku jsem zjistila, kolik času a energie je třeba investovat do seberozvoje, a hlavně rozvinutí schopností, o kterých jsem si v životě nemyslela, že je budu reálně potřebovat a ovládat. Pokud se chce někdo pohybovat v marketingu i profesionálně, myslím, že je to opravdu obrovská a potřebná lekce, zkusit si všechna možná odvětví a zákoutí marketingu.

 

Vedoucí HR oddělení se stala Andrea (Drea) Lexová

Drea je součástí MUNIE od jara 2021. Během studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity pro naše členy stihla zorganizovati řadu teambuildingů pro PR&Fundraising oddělení, logicky zajistila víkendové celospolkové teambuildingy a starala se i o zlepšení komunikace s našimi Alumni (s našimi bývalými členy).

Kandidovala jsem, protože jsem měla dojem, že se protnulo několik správných okamžiků – jsem v polovině studia, mám za sebou rok na pozici zástupkyně vedoucí a nějaký ten pátek v MUNII, kde jsem měla v rámci HR možnost projít si různými činnostmi.

 

Za největší výzvu pokládám asi převedení do praxe naše strategické plánování. Kolik nás má být? Jak se chceme starat o naše Alumni? Nebo jak má ten spolek uvnitř vypadat? To jsou všechno otázky, kterých bude potřeba se uchopit. Zároveň bych ráda pokračovala v hledání cesty k našim bývalým a „budoucím bývalým“ členům.

 

Jsem přesvědčená, že alumnizace nemá znamenat tlustou čáru, ale přechod do jiné formy přátelství. Zároveň chci, aby celé HR pořád fungovalo jako tmelící oddělení celého spolku, ať už mezi nováčky nebo současnými členy.

PR&Fundraising oddělení povede Martina Chaloupková

Marťa je studentkou ESF, brňanda, co ráda sportuje, čte, baví ji komunikace s lidmi a ve funkci by chtěla dostat fundraising oddělení z kabátu temnoty v MUNII. Dále by chtěla udělat evidenci všech dlouhodobých spoluprací, manuály a proškolit silné fundíky.

Mým asi největším úkolem bude vžít se do role „manažera“ a vést členy oddělení v těžkých úkolech na jednotlivých akcích. Chtěla bych být i takový skrytý mentor pozitivní nálady, který tady je vždy pro všechny a nabízí pomocnou ruku.

 

Kandidovat jsem se rozhodla, protože jsem žena, která má ráda výzvy, většinou ne zrovna malé, či má masochistické sklony zničit se.

 

Z nejmladšího člena se Anna Janalíková stala vedoucí projektového oddělení

Anička je cílevědomá, náladová, zodpovědná s láskou k pořádku jak mezi papíry, tak mezi lidmi. Se svojí kandidaturou váhala, ale nakonec to nevzdala a šla do toho, aby ukázala, že jako nejmladší člen to dokáže a posune spolek zase o kus dál. Dosáhnout by chtěla mnoho úspěšných projektů a větší známosti o MUNII mezi studenty.

Mým hlavním cílem jako vedoucí projektového oddělení je v tomto akademickém roce připravit s mým skvělým týmem, co možná nejrozmanitější akce. Od karaoke přes knižní klub až k našemu osvědčenému plesu v Boby centru.

 

Ráda bych viděla na našich akcích a projektech nové tváře, proto úzce spolupracujeme s marketingovým oddělením, ať se o našich akcích dozví a mohou se zúčastnit.

Na závěr bychom vám rádi představili naši novou Kontrolní komisi, která bude pro tento akademický rok sledovat každý krok našeho nového vedení.

 

Své místo v Kontrolní komisi obhájil Richard Figura

Rišo aktuálně začíná svůj druhý semestr doktorského studia na FSS. Jsou to zároveň čtyři roky od jeho vstupu do spolku a během tohoto období v něm působil jako projektový koordinátor, viceprezident či předseda Kontrolní komise.

Rozhodl jsem se navázat na předchozí volební a pokračovat ve své funkci, protože si myslím, že mám stále co MUNII poskytnout, ať už ve formě zkušeností nebo kontaktů, které jsem během svého akademického a spolkového života získal.

 

Kromě všech povinností, které Kontrolní komise vyplývají ze stanov spolku, chci ve své funkci také pomoci současnému vedení a statutárům vyřešit otázky a problémy, které MUNII již dlouhodobě trápí, a předat tak nastupující generaci studentů v co nejlepším možném stavu. Pro mnohé členy MUNIE je totiž právě tento akademický rok tím posledním. Mnozí jsme do tohoto studentského spolku věnovali nemalé množství svého volného času a úsilí. Rád bych proto v tomto volebním období přispěl alespoň malou součástí k tomu, aby odkaz MUNIE přežil i nadále.

 

Z prezidentského křesla do Kontrolní komise

V minulém volebním období zastávala Veronika Barešová funkci prezidentky. Předtím jste ji mohli zahlédnout na Právnické fakultě MUNI, kde studovala práva, nebo v projektovém oddělení, kde byla například hlavní koordinátorkou Plesu studentů Masarykovy univerzity. Dlouho přemýšlela o tom, zda zkusí funkci prezidentky obhájit, ale v červenci absolvovala právnickou fakultu a věděla, že její časové možnosti už nebudou jako dřív. Proto se (v MUNII už podruhé) rozhodla úspěšně kandidovat do Kontrolní komise.

Mám toho za sebou ve spolku už opravdu hodně, a tak jsem schopná mít určitý nadhled, pečlivě kontrolovat všechny kroky vedení a přihodit sem tam nějakou tu radu. Cílem pro toto volební období je hlavně uchovat dobře nastavené standardy práce kontrolní komise.

 

V rámci mého minulého působení v Kontrolní komisi jsem třeba zajistila členům komise možnost účastnit se všech porad vedení. Tohle bych chtěla udržet. Zároveň se chceme trochu víc přiblížit řadovým členům a být jim nápomocní i s problémy víc osobního rázu.

 

Člen, který si ve spolku stihl vyzkoušet všechna oddělení, míří do Kontrolní komise

Honza Stodola v minulém semestru úspěšně ukončil magisterské studium na pedagogické fakultě a od podzimního semestru bude nastupovat na rozšiřující navazující studium. V MUNII bude začínat již šestý rok, což z něj dělá nejstaršího aktivního člena spolku. Za tu dobu si vyzkoušel řadu funkcí a pozic, díky kterým načerpal spoustu zkušeností, které se snaží předávat nastupujícím členům.

Mojí hlavní funkcí bude řádně plnit funkci člena kontrolní komise, především půjde o kontrolu finanční stránky spolku. Chci být ale hlavně nápomocen, když bude kdokoliv z vedení, ale i ze všech členů potřebovat s čímkoliv pomoct, poradit, postěžovat si. Jelikož jsem v současné době nejstarším řádným členem spolku, je tato funkce ze své pozice ideální pro zužitkování zkušeností, které jsem nasbíral. Navíc jsem v minulosti byl součástí vedení, a také jsem již tuto funkci jednou zastával, tudíž vím, co taková funkce obnáší. Věřím, že díky tomu mohu být v této pozici prospěšný našemu celému studentskému spolku.

 

Za redakci MUNIE

Kamila Pírková

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010