Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu

Feb 2, 2015 | akce, MUNI, munie, studium, tipy od munie

Spolkový život na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity je velice pestrý a dynamický, nebyl by však úplný bez Studentské sekce IIPS, která každý semestr pořádá mnoho různých neformálních vzdělávacích aktivit, jenž dále obohacují již tak dost vytížený studentský život.

Již tradiční aktivitou s hojnou účastí jsou naše tzv. Kulaté stoly. Jedná se o semináře o aktuálních tématech, na které zveme zajímavé hosty z akademické sféry, politiky či státní správy. V minulosti tak na FSS zavítali například předseda ODS Petr Fiala, bývalý ministr obrany a zahraničních věcí Alexandr Vondra, francouzský politolog Jacques Rupnik, ředitelka Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí Věra Jeřábková a mnozí další.

Jednotliví hosté sice mohou přijet, ale celé instituce bohužel nikoliv a právě z toho důvodu Studentská sekce IIPS pořádá nejrůznější exkurze.V nedávné době například do Prahy, kde jsme navštívili Velvyslanectví Kanady, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo či Americké centrum Velvyslanectví Spojených států amerických, a Vídně, kde jsme zavítali do tamního sídla OSN, dále pak na Velvyslanectví České republiky v Rakousku a také do OBSE.

Kromě výše zmíněného také organizujeme, připravujeme a vysíláme delegace studentů FSS na nejrůznější modelová jednání či zasedání OSN, NATO či EU a to v Římě, Istanbulu, Londýně, Oxfordu či Ženevě.

A konečně se každý týden (či každý druhý) schází náš Filmový klub, který promítá méně známé filmy, týkající se mezinárodních vztahů, politologie, historie či vojenství. Není výjimkou, že i na promítání zavítá zajímavý host, aby se studenty po zhlédnutí snímku se studenty vedl diskusi. V rámci spolupráce s festivalem Jeden svět měli studenti například možnost spatřit několik filmů s tematikou lidských práv či chudoby.

Proto neváhej, kontaktuj nás na naší facebookové stránce – Studentská sekce IIPS – a staň se členem.

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010