Seriál o studentských spolcích IV. – Jazykovědný spolek JaSp

Mar 22, 2017 | akce, munie, spolky, studium, tipy od munie

V novom semestri sme pre vás pripravili ďalšiu sériu o študentských spolkoch, ktoré fungujú na Masarykovej univerzite. Niektoré spolky existujú už niekoľko rokov, iné sú ešte len v plienkach. No spoločné majú to, že ťa určite nenechajú sedieť v kúte! (mexická vlna)

Ak si mladý nadšený lingvista a chceš sa ponoriť do vôd jazykovedy, tak si prečítaj rozhovor s Antonom Poludněvom, jedným zo zakladateľov jazykovedného spolku JaSp.

Ahoj Anton, môžeš nám bližšie predstaviť váš spolok?

Náš spolok vznikol vlastne nevedome, bolo to niekedy okolo 2. októbra 2013. Zo začiatku sa profiloval ako dobrovoľné zoskupenie magisterských študentov odboru Obecná jazykoveda. Bolo nás trinásť a keďže tém na záverečné skúšky bolo mnoho, tak sme sa rozhodli, že si ich medzi sebou rozdelíme a spracujeme. Neskôr sme sa rozhodli, že sa nebudeme obmedzovať len na zadané štátnicové okruhy a spoločné stretnutia sme trochu pozmenili. Na niektoré štátnicové okruhy sme totižto nemali podklady, a tak sme začali pozývať učiteľov, ktorí sa týmto témam venovali. V súčasnej dobe aktivity spolku jeho pôvodný zámer presahujú.

Prvú prednášku, ktorú sme usporiadali bola na tému Teórie typov a lambda-abstrakcia, ktorú prednášala doktorka Hana Strachoňová. Neskôr sme potrebovali ďalšie a ďalšie detaily k štátnicovým skúškam a z usporiadania podobných prednášok sa stala nezávislá aktivita. Rozdelili sme si náš spolok na dva smery. Na jednej strane stála príprava štátnicových otázok a na strane druhej bolo organizovanie prednášok.

S akými ľuďmi a organizáciami spolupracujete?

Dnes organizujeme prednášky, na ktoré pozývame ľudí z Brna alebo Prahy, ale v ničom sa neobmedzujeme. Mali sme workshop, na ktorý sme pozvali odborníkov z Nemecka, konkrétne z Postupima a Lipska.

Pravdupovediac, jazykoveda nie je zrovna oblasť, o ktorú by mala záujem veľká časť spoločnosti. Aj napriek tomu ste už niekoľkokrát dokázali zaplniť zasadaciu miestnosť dekanátu. V čom to spočíva?

V našom popise na facebooku sa píše – Zámerom jazykovedného spolku je popularizácia jazykovedy. To znamená, že našim ideálom je docieliť stav, aby ľudia prestali asociovať jazykovedu s pravopisom. Jazykovedec nie je človek, ktorý len kontroluje mäkké i a tvrdé y a tým by mala jeho práca končiť. Jazykoveda nie je len o kontrolovaní čiarok alebo o bifľovaní sa paradigmy. Som presvedčený, že jazykoveda je omnoho zaujímavejšia, zábavnejšia a našimi prednáškami sa to snažíme dokazovať.

Spomenieš si na najúspešnejšiu akciu/prednášku, ktorú ste usporiadali?

Za najúspešnejšiu akciu by som považoval prvý workshop, ktorý sme organizovali v roku 2014. Mal názov Workshop o funkčnom generatívnom popise. Tejto akcie sa zúčastnilo veľa ľudí, bol o ňu obrovský záujem. Bolo to aj vďaka tomu, že táto teória bola vytvorená v Prahe a môžeme ju dodnes považovať za našu pýchu. Pozval som práve dve pani profesorky, ktoré stáli pri zrode tejto teórie – profesorka Panevová a profesorka Hajičová. Bol som veľmi rád, že sme tam mali práve ľudí, ktorí pracovali na tomto projekte od samého začiatku.

Ak sa chce niekto stať novým členom JaSp, čo k tomu potrebuje?

Určite sa neobmedzujeme len na študentov Filozofickej fakulty. Otvárame priestor pre medziodborovú diskusiu, či už je to psychológia, filozofia alebo podobne. Sme veľmi otvorený spolok a ak sa niekto rozhodne, že nám chce pomáhať a zapojiť sa k nám, tak mu určite nepovieme nie a budem len rád.

Zajtra sa bude konať jedna z ďalších vašich prednášok, ktorá má názov Čichová komunikace. Vieš nám priblížiť, na čo všetko sa môžeme tešiť?

Zajtrajším hosťom bude docent Jan Havlíček, ktorý pôsobí na katedre zoológie Univerzity Karlovej v Prahe. Zaoberá sa niekoľkými zaujímavými témami, medzi ktoré patrí aj téma čuchovej komunikácie. Na túto tému robil dlhodobý projekt a zajtra bude prezentovať výsledky tejto práce. Ide o rýdzo biologickú stránku čuchu, to znamená, že nebude pojednávať o komunikácii v jazykovednom zmysle. Bude rozoberať komunikáciu v tom širšom slova zmysle, napríklad, čo znamená pre matku, že dieťa nejakým spôsobom vonia. Alebo naopak, čo to znamená pre dieťa, že matkine prsia voňajú nejakým spôsobom. Týka sa to aj sexuálneho výberu, niektorí ľudia si navzájom voňajú a iní nie. Docent Havlíček to vysvetlí na úrovni biológie. My si myslíme, že výber priateľa alebo partnera je na čisto racionálnej voľbe, ale nie je to tak. Aj o tom bude zajtrajšia prednáška.

      Viac o jazykovednom spolku JaSp sa dozviete na ich facebooku https://www.facebook.com/jasp.muni/?fref=ts

Nezabúdajte, sharing is caring!
obrázek

Autorka + Foto: Simona Gálová

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010