Nejsi na to sám – Sexual Violence Awareness Month

Mar 19, 2023 | akce, MUNI, munie, projekty, SVAM, tipy od munie

Sexuální násilí je vážným problémem společnosti. Donedávna ještě poměrně tabuizované téma se dnes otevírá široké veřejnosti ve snaze komunikovat jej jako reálný problém, se kterým může do styku přijít každý. Podle statistik uváděných projektem Bez trestu jsou dva z pěti dospělých oběťmi sexuálního obtěžování nebo násilí. Dle dalších údajů dojde v ČR odhadem k 12 000 znásilnění ročně, z čehož je pouze 5 % případů oznámeno.

K rozšíření povědomí o problematice sexuálního násilí, od variant pomoci, přes právní možnosti až po praktické rady, vznikl projekt SVAM by students, který společně s MUNIÍ v průběhu března pořádá řadu vzdělávacích akcí, jako jsou přednášky a workshopy.

Projekt začal již zkraje měsíce otevřením výstavy v atriu na FSS, kde budou do konce března vystavena umělecká díla spojená s touto problematikou. Řada z nich jsou výtvory studentů Masarykovy univerzity. Najdou se tam ale i kousky například od cyklusZeMě nebo Co by kamenem dohodil.

Přednáška Jak pomoci: Práce s oběťmi proběhla 8. 3. 2023 a zahájila tak březnový maraton ve znamení povědomí o sexuálním násilí. Dále již proběhl kurz verbální sebeobrany a beseda s policejní psycholožkou a pracovnicí pro Bílý kruh bezpečí. Mimo přednášky a workshopy také proběhl Stand-up dvojice socioložek Duo docentky k mezinárodnímu dni žen.

V nadcházejících dnech se můžeme těšit například na kurz praktické sebeobrany, workshop komunikace s oběťmi a besedu na témata sekundární viktimizace. U přednášky o práci s pachateli, která se bude konat 20. 3. 2023 na PrF od 18:00 bude navíc přítomna i oběť sexuálního násilí.

 

20. 3. Práce s pachateli, recidivaPrávnická fakulta, učebna 030, 18:00

21. 3. Kurz praktické sebeobranyŠujanovo náměstí 1, 15:30

22. 3. Workshop komunikace s oběťmiS116 – Komenského náměstí 2, 17:00

23. 3. Sexuální násilí z pohledu trestního právaAtrium FSS, 18:00

27. 3. (NE) Věřím ti. (Sekundární viktimizace)Právnická fakulta, učebna 030, 17:30

29. 3. Stand-up: proti obtěžování na veřejnostiS116 – Komenského náměstí 2, 15:30, 17:30, 19:30

Na všechny akce jste srdečně zváni, vstupné je dobrovolné. Bližší informace najede v událostech na Facebooku SVAMu.

 

Užitečné odkazy, projekty a programy, které by ti neměly uniknout:

Bez trestu

Český spolek zabývající se podporou a ochranou lidských práv, konkrétně ochranou a podporou obětí sexualizovaného a domácího násilí.

 

Konsent

Nezisková organizace věnující se prevenci sexuálního násilí a obtěžování. Pořádají workshopy a doprovodné akce pro osvětu v této problematice. Podílejí se na kampani Chce to souhlas aneb sex je týmová hra, která se zabývá redefinicí zákona o znásilnění.

 

NAHLAS

Studentská iniciativa zabývající se problémem sexualizovaného násilí na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Jejich přidruženou aktivitou je projekt Proč jsme to nenahlásili, na jejichž instagramu sdílí příběhy lidí, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí, ale nikdy to nenahlásili.

 

Na koho se obrátit, když potřebuji pomoc nebo se chci s někým poradit?

Persefona

Nezisková organizace, která se zabývá problematiku domácího a sexuálního násilí. Pomáhá obětem a jejich blízkým prostřednictvím odborného právního a sociálního poradenství.

 

Bílý kruh bezpečí

Spolek, který poskytuje přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílí se na prevenci kriminality a usiluje o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.

 

proFem

Nezisková organizace šířící osvětu k tématu násilí na ženách a usilující o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci. Provozují centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí.

 

Rosa

Nezisková organizace poskytující komplexní pomoc ženám, obětem domácího násilí. Ta zahrnuje odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálně terapeutické a sociálně právní poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování utajeného azylového ubytování pro ženy, které jsou ohrožené domácím násilím.

 

Za redakci MUNIE

Eva Zdržavová

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010