Hledáte cestu k úspěchu? Studentské spolky vám ukáží směr.

Život nás, studentů, je bezpochyby jedno z nejlepších období v životě člověka. Přesto však existují myšlenky, které nám i v tomto ničím neohroženém a relativně bezstarostném období vyvolávají husí kůži. Jednou z takových myšlenek je představa naší budoucnosti po ukončení vysoké školy.

I když většina mladých Čechů očekává od své budoucnosti relativně rychlé nalezení práce a finančního zabezpečení, realita svědčí o něčem jiném. Není žádným tajemstvím, že současní studenti vysokých škol mají na uplatnění po škole mnohem horší vyhlídky než jejich předchůdci. Křivka nezaměstnanosti čerstvých absolventů meziročně stoupá a současný vývoj nepředpokládá změnu tohoto trendu. Zaměstnavatelé jako hlavní příčinu uvádějí absenci praxe a s tím spojenou nezodpovědnost, neschopnost řešit problémy, rozhodovat se, komunikovat a pracovat v týmu.

Současní studenti vědí, že pro získání úspěšné kariéry nestačí jenom studovat, ale je potřeba dělat i něco navíc. Nejtěžší však obvykle bývá učinit první krok. Kde začít? Na koho se obrátit? Existují pro mě nějaké příležitosti? A jsou i na Masaryčce?

Odpověď je snadná. Jsou. Jmenují se spolky, je jich spousta a rádi vás mezi sebou přivítají.

Když se řadový student univerzity zamýšlí, jak by měl vypadat jeho „start ke hvězdám“, obvykle se vidí na stáži v kanceláři velké firmy, nebo kdekoliv, kde to zavání důležitostí. Hledá možnosti praxe ve velkých korporacích a mnohokrát (až na výjimky) pak bývá zaskočen bezútěšným stereotypem a prací bez fantazie. Pojem “spolek” v něm přitom vyvolává různé dojmy, od tlupy věčně slavících párty lidí, přes skupinku podivínů, až po naivní dobrovolníky, jejichž cesta nikam nevede. A to je přece přiliš vzdálené od jeho představy solidní praxe. Jestli je však možné odhadnout velikost odchylky takových představ od reality, nejspíš by se rovnala cestě na Měsíc a zpět. Opravdu. Spolky vás naučí daleko víc, než jen třídit papíry a vařit kávu.

Průzkum agentury National Community Service ukázal, že aktivní mimoškolská činnost v studentských organizacích zvyšuje pravděpodobnost získání zaměstnání až o 25 %. A důvody? Jak uznali samotní dobrovolníci v britském výzkumu, jejich nadstandardní činnost měla velký vliv na rozvoj schopnosti komunikace, práce v týmu, sebeřízení, plánování a rozhodování. Tyhle naoko běžné schopnosti tvoří základy tzv. soft skills, jejichž míra nabytí je základním prvkem úspěchu v životě po skončení školy.

Chybí vám více argumentů pro angažování se ve spolku? Tady je tedy několik dalších:

Budete uvědomělejší – jak už bylo výše vzpomenuto, spolky často nabízí mnohem víc než obyčejná stáž v kanceláři. Nezávisle od toho, jaký spolek v jaké oblasti si zvolíte, činnost v něm vás postaví do množství neočekávaných situací, na které budete muset reagovat. Naučí vás čelit problémům a nalézat řešení, což zároveň povede k zvýšení vašeho sebevědomí. Naučí vás komunikovat s lidmi, protože s nimi se budete setkávat celý život. Naučí vás dívat se na svět z jiné perspektivy a vytvořit si svůj vlastní názor. A co je nejdůležitější, nejspíš vám pomůže zjistit, co vlastně chcete. A to je první krok k tomu, abyste toho dosáhli.

Budete zkušenější – “Největším přínosem činnosti ve spolcích je zisk manažerských dovedností a schopnosti rozhodovat se. Zaměstnavatelé nemají čas řešit malichernosti. Potřebují v týmu lidi, kteří se nebojí něco udělat a nést za to následky. To vás ve škole jen tak nenaučí.” vyjádřil se Pavel Šíma, bývalý aktivní student, v současnosti Account Manager v digitální marketingové agentuře. Variabilita a různorodost činnosti, se kterou se studenti setkávají v spolcích, vás však naučí ještě víc než to. Naučí vás pracovat s lidmi, systematicky postupovat k dosažení cílů, vést a organizovat projekty, vyjednávat, lobovat a kriticky myslet. Teď si vzpomeňme na stážistu vařícího kávu v kanceláři. Co z toho získává on?

Budete lepší než ti druzí – I když vyvyšovat nad jiné se prý nemá, na trhu práce mezi absolventy to jinak nejde. Vždyť jenom 3 z 10 absolventů se uplatní na pozici a v oboru, který je opravdu baví. “Díky praxi, kterou jsem měl za sebou, jsem byl pro zaměstnavatele mnohem hodnotnější a zajímavější. Hledání práce pak byla spíš zábava. Z 10 pohovorů jsem mohl nastoupit na 9 pozic.” vyjádřil se Václav Prak, zakladatel a první prezident Masarykovy studentské unie (MUNIE).

Praxe se zkrátka počítá a to vědí i zaměstnavatelé. Nabídněte jim proto něco, co ostatní nemají. Ukažte jim zkušenosti, usilovnost, zodpovědnost a schopnost disciplinovaně jít za svým cílem. Vystupte z řady, předveďte se. Ukažte, že vám záleží nejenom na sobě a na vaší budoucnosti, ale i na světě kolem vás a na společnosti, ve které žijete. Pomáhejte budovat hodnoty a zvyšujte přitom hodnotu vlastní. Uvidíte, že to ocení (nejenom) váš budoucí zaměstnavatel.

A co pak ten náš stážista se štosem papírů u kávovaru? Vy budete ti, kteří vyhrají konkurz.

Autor: Natália Pavlovičová, prezidentka MUNIE

S nalezením vhodné aktivity pro váš start vám může pomoci Jarmark spolků. Nebo přehled studentských spolků na našich webových stránkách.

 

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010