CEEPUS alebo FREEMOVER ? Letný semester v zahraničí?

Oct 10, 2012 | MUNI, tipy od munie

Čo su to za prgramy?

CEEPUS a Freemover sú štipendijné programy, ktoré predstavujú ďalšie možnosti ako sa dostať na zahraničný pobyt na niektorej z univerzít sveta. Oba programy sú určené jak študentom tak učiteľom a môžu sa ich zúčastniť po splnení niektorých základných podmienok.

Skratka CEEPUS znamená  “Central European Exchange Program for University Studies”. Program študentom umožňuje študovať na jednej zo šestnástich členských krajín Európy. Zlučuje tak rôzne univerzity Balkánu a Strednej Európy a umožňuje študentom za výhodných podmienok študovať v krajinách ako Srbsko, Čierna Hora či Poľsko. Zoznam všetkých krajín a podrobnejší zoznam univerzít zapojených do programu nájdete na webe štipendijneho programu.

CEEPUS je skvelý pre študentov, ktorí sa zároveň chcú naučiť jazyk tej ktorej krajiny. Treba, ale rátať s tým, že nie všetky univerzity ponújakú váš odbor a štúdijný program vo vyučovacom jazyku Angličtina. Pokojne sa môže stať, že ak študujete menej frekventovaný odbor nemusí byť v ponuke. Univerzita potom ponúka len štúdium vo svojom vlastnom jazyku.  Osobne som chcela jarný semester tráviť vo Varšave v Inštitúte dejín umenia, avšak na môj anglicky písaný e-mail vôbec neopovedali, ani na stránkach nemali vypísané dejiny umenia ako program, ktorý by sa dal študovať v anglickom jazyku, o ponuke predmetov nehovoriac.  A to sú jazykové bariéry, s ktorými samusí rátať aj v Srbsku či ďalších krajinách. Najlepšie je na tom Rakúsko, kde sa angličtina berie ako samozrejmosť.

Niektoré krajiny ponúkajúce študentom možnosť študovať v angličtine zároveň vyžadujú po študentovi školné a to môže dosiahnuť nemalé čiastky. Školné sa najviac týka študentov, ktorí sa rozhodnú pre Freemover. V tomto programe nie ste obmedzení krajinami Strednej Európy a balkánu, ale môžete vycestovať kamkoľvek, kde vám budú rozumieť. Podmienkou je, že musíte mať ukončený minimálne prvý rok vášho štúdia.

Ako na to? 

Pri tomto programe je postup jednoduchý. Najprv sa zaregistrujte na oficiálnom webe programu. Ak budete nasledovať inštrukcie zvládnete to bez menších komplikácií.

Súčasťou prihlášky je samozrejme motivačný dopis, v ktorom by ste mali vystihnúť, prečo, tam chcete študovať, čo a aké sú vaše ciele. Prihlášky sa podávajú do 31.10.,každý rok do konca októbra.

Bod číslo dva je poslať dva formuláre – Letter of acceptance pre hosťujúcu univerzitu a taktiež Letter of acceptance pre univerzitu našu, pre fakultu na ktorej študujete.

Potom už len musíte čakať. Málokedy sa stáva, že by vám pobyt na zahraničnej univerzite neschválili. Vo veľjek miere sú tieto pobyty vítané.

V porgrame Freemover je postup podobný.  Prihlášky sa odovzdávajú až 30.11. a vyberáte si zuniverzít celého sveta. Tam postupujete podobne s registráciou aj formulármi. Univerzita by vám mala poslať inštrukcie a tiež info o tom koľko sa platí a v akej výške vám bude vyplácané štipenndium.

Po schvlálení pobytu oboma univerzitami nasleduje další krok a síce – zaniesť na vašu katedru Letter of Acceptance zo zahraničnej univerzity kompetentnej osobe. Osoba vám predovšetkým schváli predmety, ktoré ste si tam zapísali a to či korešpondujú s vašim odborom. Musíte mať minimum kreditov aké sa vyžaduje na našej univerzite za semester.

Ak zvládnete týchto pár ktorov, môžete sa tešiť na nové zážitky, nové podnety a taktež nových priateľov a známych.  Cestovať a študovať je ideálna kombinácia – preto neváhajte, stihnete sa ešte zaregistovať. Tak hurá do toho!

#MU#tipy

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010