Byť diplomatom na pár dní

Nov 4, 2012 | kultura, MUNI, tipy od munie

Michaela Šedovičová a Miroslav Nemčok ako organizátori tiež dodržiavali dress code.Účastníci a organizátori prvého ročníka muniMUNu.

Diplomati za Rusko a Čínu si podávajú ruky.Účastníci a organizátori prvého ročníka muniMUNu.

Pre niekoho je model OSN len hrou pre vyrastené deti, pre niekoh je to príležitosť naučiť sa nové veci, vyskúsať s vyjednávanie z pozície diplomata, či možnosť spoznať nových ľudí a pozrieť sa do inej krajiny. Michaela Šedovičová sa podiela na prípravých druhého ročníka muniMUNu a rozhovore preradila, čo to vlastne ten Mun je a ako sa také niečo pripravuje.

Čo je model OSN? MUN je simulácia zasadania predstaviteľov členských štátov OSN, pri ktorom diskutujú o rôznych súčasných výzvach v medzinárodnom prostredí. Napríklad hrozba zo strany  diktátorských štátov alebo stav životného prostredia.

Koho bol napad vytvoriť tento projekt v Brne? Tento nápad prišiel od Silvestra Bučeka a Vojtu Boháča, ktorí sa zúčastnili zasadania v Drážďanoch. Účasť na tejto akcii ich obohatila, niečo sa naučili, spoznali fajn ľudí a povedali si, že by bolo dobré dať takúto skúsenosť ďalším ľuďom.

Ako si sa k akcii dostala ty? So Silvestrom som sa poznala už predtým a bola som medzi ľuďmi, ktorých oslovil ohľadom spolupráce.

Aká bola tvoja úloha? Primárne to bolo oslovovanie sponzorov a žiadanie o príspevky od organizácii, firiem alebo mesta a oslovovanie škôl s pozvánkou pre ich študentov. Ako sa blížil deň D, tak sme už všetci pomáhali pri všetkých aktivitách, ktoré boli potrebné.

Ako prebiehala samotná príprava? Prvou úlohou bolo nájsť ľudí, ktorí majú nadšenie a čas, pustiť sa do niečoho takéhoto. Čiže sme začali s oslovovaním našich známych. Neskôr hromadne cez IS, až sme vytvorili tím, v ktorom sa našli ľudia s rôznymi záujmami a pokryli celé spektrum organizačných úloh. Komunikovali s účastníkmi, s moderátormi, vymýšľali program zasadania, program na voľný čas, zabezpečili stravu a ubytovanie, propagáciu, komunikáciu s katedrou MZV na FSS, komunikáciu s našimi sponzormi, starali sa o náš web, či financie.

Koľko trvá príprava takéhoto projektu? Náš projekt prebehol v júny a prvýkrát sme sa kvôli prípravám stretli v júny rok predtým. Prípravy ale stáli počas leta, kedy sme boli všetci mimo Brna. Tak naplno sme sa tomu venovali asi od novembra.

Ako vyzerá samotný model OSN? Akcia trvala 5 dní a prebiehala priamo na fakulte FSS. Primárnou náplňou muniMUNu bolo zasadanie OSN, ale čas sme si našli aj na spoznávanie sa, prehliadku Brna, piknik, internacionálny večer, kedy jednotliví účastníci predstavili svoje krajiny.

Začali už prípravy druhého ročníka? Prípravy sa už začali, stretol sa organizačný tím a sme vo fáze hľadnia nových kolegov a členov tímu, ktorý by sa radi pripojili k organizácii takéhoto podujatia.

Bude sa prvý ročník od druhého niečim líšiť? Určite by sme chceli projekt inovovať, v prvom rade sa zameriame na spätnú väzbu od minuloročných účastníkov a popacujeme na našich slabinách. Tento rok budú zrejme dve komisie, v prvom ročníku bola jedna.

#FSS#kultura#MU#tipy

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010