Už si pripravil prehľad histórie hier na prednášku?

Sep 13, 2012 | munie, spolky

Vo svete nie sú herné štúdia žiadnou novinkou. Na našej univerzite síce taký odbor nefunguje, ale herní nadšenci z radov našich študentov sa rozhodli, že by sa s tým niečo malo urobiť. Preto vznikol spolok Game Studies Masarykovej univerzity. O tom, čo je ich činnosťou a ako sa dá na hry pozerať akademicky porozprával Silvester Buček, jeden z hlavných členov tohto spolku.

Ako vznikol nápad vytvoriť Game Studies na univerzite?

Nápad vznikol z jednoduchého popudu, aby sa stretávali ľudia, ktorí majú spoločný záujem, teda hry. Hlavným iniciátorom bol Zdeněk Záhora a okolo sa zoskupilo asi sedem ľudí. Tí sú tam dodnes a tvoria jadro.

Ako dlho fungujete?

Fungujeme už dva roky. Za ten čas sme zorganizovali tri konferencie. Prvá bola pod inou značkou, konferencia Virtuálne svety, ktorú organizovala FF a my sme tam jeden deň zabrali s programom. Potom sme organizovali dve konferencie už pod nami. Na druhej CONferencii sme mali aj dvoch prednášajúcich z Rakúska.

Prečo sa konferencie volajú CONferencia?

Pretože sa nejedná sa o konferencie v pravom slova zmysle. Jedná sa o niečo medzi conom a konferenciou. Chceme, aby sa tam ľudia cítili príjemne, aby nebol žiadny dištanc medzi prednášajúcim a poslucháčom. Snažíme sa vytvoriť atmosféru prirodzenú pre túto tému. Aj keď chceme ,aby sa herné štúdia brali vážne, tým že sú to hry je možno lepší trochu odľahčený prístup a nehrať sa príliš na formality.

Čo je vaším cieľom?

Primárne ide o stretávanie ľudí, ktorí chcú rozvíjať kritické zmýšľanie o hrách. To je náš dlhodobý cieľ, rozširovať znalosti o hrách. Máme aj krátkodobé vízie. Organizujeme konferencie, stretnutia odborníkov, akademikov, ktorí sa zaoberajú hrami. Organizujeme výjazdy našich členov na rozličné konferencie, na iné školy. Pomáhame s bakalárskymi prácami, máme rôzne odborné knihy o hernej problematike. Raz by sme chceli urobiť odbor herných štúdií na MU a dosiahnuť, aby Brno a FSS boli lídrom v oblasti herných štúdií, minimálne v strednej Európe.

Aký je teda váš pohľad na hry?

Máme radi hry, ale snažíme sa pristupovať k hrám ako k fenoménu, ktorý stojí za akademické skúmanie, ktorý stojí za to, aby sme hľadali všelijaké interpretácie, vzťahy, veci ohľadom dizajnu, ideologické pozadie hier. Pretože je to relatívne mladý obor, chceme vytvoriť nejaké zázemie, aby sa hry nepovažovali len za činnosť podradnú, určenú pre deti. Ale aby hry boli vnímané ako serióznejšia záležitosť.

Aké máte teraz postavenie na škole?

V podstate sme známi najviac na FSS a FF, čo je trošku škoda. Vieme, že aj na iných odboroch sú ľudia, ktorí by mohli mať záujem sa na hry pozerať odborne. Na týchto dvoch fakultách máme dobré postavenie, najmä na žurnalistike a teórii interaktivných médií. Pomaličky začíname mať meno aj na iných univerzitách. Napríklad v Prahe, pretože niektorí naši členovia pôsobia už aj tam alebo aj na Slovensku.

Vyučujú sa na škole nejaké predmety, ktoré by sa touto problematikou zaoberali?

Napríklad v rámci úvodu do digitálnych médií je pár prednášok venovaných hrám a veľa je takých, ktoré s hrami súvisia ako napr kybertextualita. Na teórii interaktivných médií je predmet, ktorý si všetci môžu zapísať, herné štúdia. Vyučuje ho odborník na herné štúdia Jaroslav Švelch, ktorý tento odbor vyštudoval na MIT.

Obrázek

Natália Saganová

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010