Tomáš promluvil o Platformě spolků

Nov 12, 2023 | MUNI, munie, spolky

To, že je na MUNI velké množství spolků, v nichž se jako studenti můžeme realizovat, nacházet přátele či získávat praxi, není žádná novinka. Věděli jste ale, že existuje i něco jako Platforma spolků? Co to vlastně je, k čemu slouží a jak funguje nám osvětlil Tomáš Táborský – člen MUNIE a aktuálně jeden z koordinátorů spolkové platformy.

„V MUNII jsem druhým rokem a funguji v oddělení HR, kde mám na starosti různé teambuildingy (TB) a taky nábory nových členů. Působím i v našem marketingovém oddělení, kde dělám TB, pomáhám s korekturou a novými nápady. V neposlední řadě taky za MUNII nově zastávám funkci koordinátora Platformy spolků.“

Co si vlastně mají studenti pod pojmem „spolková platforma“ představit?

Prostor pro spolky, respektive pro jejich zástupce, na to, aby se společně mohli scházet a řešit problémy spolků, radit si při různých situacích, vytvářet spolupráce v rámci všelijakých eventů a budovat komunitu aktivních studentů, kteří na MUNI jsou.

Co tvá nová funkce obnáší?

Jako koordinátor Platformy spolků jsem na jedné z hlavních pozic v rámci tohoto orgánu. V koordinačním týmu je nás dohromady 5 – 2 stálí a 3 volení členové na každý akademický rok. Stálí členové mají po jednom zástupce ze SKASu (Studentská komora Akademického senátu) a právě z MUNIE. Zbylí 3 členové jsou vždy zástupci za jeden univerzitní, fakultní a katederní spolek. Momentálně nás čekají volby, které proběhnou během tohoto listopadu. Na nich se určí konečná podoba koordinačního týmu, následně budeme řešit, co bude mít jaký koordinátor na starosti. Obecně se jedná o činnosti jako je vyřizování mailů, komunikace se spolky a rektorátem, dohled nad spolkovými prostory atd.

„Na tuto funkci jsem se rozhodl kandidovat, protože rád komunikuji s lidmi a líbí se mi, že můžu fungovat na místě, které napomáhá ostatním a rozvijí možnosti spolků na univerzitě.“

Jak probíhají setkání Platformy?

Setkání jsou veřejná. Zástupcům spolků MU se rozesílá informační mail s podrobnostmi. Přijít pak může kdokoli ze spolků. Setkání bývají dvakrát za měsíc, ale záleží i na domluvě a potřebách spolků. Někdy se může stát, že se sejdeme jednou za měsíc, někdy naopak klidně i třikrát. Většinou se scházíme na staré lékařské fakultě, tedy na Komenského náměstí. Úvodní slovo a moderování setkání má vždy na starosti někdo z koordinačního týmu Platformy, ten zpravidla pomocí prezentace udělá shrnutí toho, co se událo od minulého setkání. Občas nás navštíví někdo z rektorátu, takže můžeme v debatě řešit různé problémy, které spolky aktuálně trápí přímo s vedením univerzity. V závěru každého setkání je pak prostor pro zástupce ze spolků vznést nějaké připomínky či námitky.

Jaké máš ambice pro své období ve funkci?

Rád bych Platformu spolků více oživil a zviditelnil ji v rámci MUNI, aby se její dosah rozšířil na více spolků, a my tak mohli vybudovat velkou a silnou komunitu, která si navzájem dokáže pomoct, může zastupovat spolky v rámci komunikace s rektorátem naší univerzity a mít možnost dopřát spolkům co nejlepší podmínky pro jejich fungování.

 

Vzkaz na závěr:

„Pokud je tu někdo, kdo je ve spolku a čte tyhle odstavce, tak určitě doporučuji na setkání platformy dorazit, jelikož je to opravdu dobrá příležitost, jak se ještě více zapojit do dění na univerzitě.

Pokud tu je někdo, kdo ve spolku ještě není, tak zase doporučuji do nějakého se přidat a využít tak možnost získat nové zkušenosti a přátele, což se může opravdu hodit do života.

Závěrem už snad jen to, že se plánuje vytvoření instagramového profilu Platformy spolků, takže, milí čtenáři, buďte v pozoru a určitě nás pak sledujte, ať máte přehled, co pro vás platforma a jednotlivé spolky chystají.“

 

Za redakci MUNIE

Sabina Minářová

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010