Tisková zpráva ze zasedání Sněmu Masarykovy studentské unie

Dec 15, 2014 | munie, spolky

Masarykova studentská unie, zkráceně MUNIE, má za sebou Sněm, kterého se ve středu 10. 12. 2014 v kavárně Scala zúčastnili jak její členové, tak zástupci členských studentských spolků. Cílem Sněmu bylo přijetí nových fyzických členů, nových studentských spolků, prezentace upravených stanov a v neposlední řadě volba nového vedení.

V rámci prvního bodu programu Sněm nejdříve přijal nadpoloviční většinou hlasů všechny zájemce o členství. MUNIE se tak rozšířila o deset fyzických členů. Z řad spolků nebyli žádní noví zájemci o členství.

Dalším bodem programu bylo představení stanov pro nadcházející semestr, k jejichž přepracování došlo z toho důvodu, aby lépe odpovídaly reálnému stavu v MUNII a také proto, aby se přizpůsobily znění revidovaného Občanského zákoníku. Následovala diskuze nad podobou těchto stanov. Vzhledem k připomínkám účastníků Sněmu zatím nedošlo ke schválení stanov. Členové Sněmu odhlasovali, že na základě připomínek dojde k jejich úpravě a finální podoba stanov MUNIE bude schválena na nejbližším Sněmu.

Po několika proslovech došlo k volbě nového vedení MUNIE. Nejdříve se volil prezident MUNIE, který tak vystřídá dosavadní prezidentku Natálii Pavlovičovou. Jediným kandidátem byla Denisa Králová, kterou Sněm nadpoloviční většinou hlasů schválil za novou prezidentku MUNIE. Následovala volba viceprezidenta, kde byla opět nadpoloviční většinou hlasů schválena jediná kandidátka, Tereza Žižlavská. Na pozici tak vystřídá dosavadní bývalou viceprezidentku a nyní prezidentku Denisu Královou. Nakonec se uskutečnila volba nové Rady MUNIE. Zasedajícími členy byli schváleni všichni kandidáti – Žaneta Hrubešová (vedoucí projektové sekce), Josef Nešlehla (manažer spolkové činnosti), Filip Žilka (vedoucí oddělení marketingu) a Jiří Vitouch (vedoucí oddělení fundraisingu). Dosavadní vedení ukončilo svoji funkci zvolením nového vedení.

Tímto byl program Sněmu MUNIE ukončen.

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010