Co v MUNII čekat od Marketingu

Markeťáci rozšiřují povědomí o spolku a jeho činnosti. Zajišťují, že je MUNIE vidět, že naše projekty mají na sockách super vizuál a lidé se o nich dozví. Seznamují veřejnost s tím, co děláme, ale také vymýšlejí zajímavý obsah na sítě. Tam se sledující snažíme bavit, ale zároveň být informativní. Marketing tedy dotváří jakousi přidanou hodnotu nejen pro sledující, ale i pro partnery spolku. Skládá se ze samých kreativních duší, které překypují nápady a budují si u nás svá portfolia, realizují se a objevují svou tvůrčí stránku. V následujícím článku představíme, co všechno se v MUNII pod pojmem Marketing skrývá.

 

 

Existuje šance, že lidé žijí svůj život bez toho, aby kdy o MUNII cokoli slyšeli. V takovém případě se o nás mohou dozvědět tak, že je kámoši vytáhnou na jednu z našich akcí, zavětří šuškandu o Plese studentů Masarykovy univerzity nebo narazí na náš stánek na událostech, které prváky seznamují s univerzitou nebo které stánky spolků ozvláštňují. Nebo prostě znají někoho, kdo spolek zná či je jeho součástí. V opačném případě jsou prvním způsobem, jak s námi přijít do kontaktu, sociální sítě. Právě sockaři jsou podstatnou částí marketingu. Dávají online světu vědět o našich událostech, sdílí pro sledující relevantní informace nejen z prostředí MUNI, ale také odpovídají na dotazy, které nám přistanou do zpráv. Svou činností nás sockaři v online světě reprezentují. Proto by měl být sockař originální, z duší copíka a samodzřejmě tedy zvládat pravopis a gramatyku, ať by nebylo v našich přízpěvcích tolik chyb, jako v téhle větě. Zkrátka správný češtin, ale že jsme v tom Brně, jsme i Slovak friendly.

 

 

Aby naše příspěvky zaujaly v záplavě online obsahu, co na nás ve feedu při scrollování denně vyskakuje, je třeba jim dát catchy vizuál. Od toho máme talentované grafiky. Ti vtiskávají grafickou podobu našim projektům. Kromě grafiky na FB událost vytvářejí také doplňkové materiály, např. na formát IG Stories. Občas zpracují nějaký ten letáček a další offline propagační materiály. V našich řadách máme i šikovné mastery animace, kteří svým umem doplňují např. propagační videa. Kromě projektů vycházejících z řad projektového oddělení MUNIE, dávají grafici vizuál také vlastním kampaním Marketingového oddělení.

Pro budování spolkového profilu nám totiž nestačí jen organizovat projekty. Chceme být pro studenty přínosní a zajímaví i v online prostředí. Tady přichází na scénu zejména kreativci. Kreativní sekce je část marketingu, jejíž většinová část osazenstva se v MUNII věnuje i něčemu jinému. Kreativec může zároveň dělat grafika, sockaře atd., nebo může nalézt své marketingové vyžití čistě v této sekci. Tyto nápadité duše vymýšlejí kreativní obsah, se kterým se studenti ztotožňují, který je rozesměje, nebo jim předá nějaký zajímavý tip. Netýká se to všechno ale jen online prostředí. Kreativa zabrušuje i k projektovému charakteru. Vymýšlí třeba různé soutěže ve stylu treasure hunt. V podstatě se na kreativu obracíme, když je potřeba něco vyřešit či zužitkovat. Pro veřejnost z toho pak vzejde zábavná hra se skvělou odměnou na konci. Ať už vymýšlí cokoli, výsledek je prostě pecka.

 

 

Součást marketingu, se kterou se setkáváš jak na sockách, tak i na akcích, jsou multimédia. Jde především o fotografy, kteří naše akce dokumentují a zachycují zážitky návštěvníků. Kromě toho, že uchovávají vzpomínky, může si veřejnost díky jejich super fotkám lépe tvořit představu o naší činnosti. Mezi multimédia patří i video, proto se u nás neztratí ani mistr postprodukce.

 

MUNIE se neobejde bez zkušených a zdatných technických typů. Součástí marketingu jsou tedy i naši záchranáři a poradci v oblasti IT. Patří sem webař, který web kromě jeho tvorby následně spravuje. Aktualizuje, vylepšuje et cetera. Přičemž webovky nejsou potřeba jen pro samotný spolek, ale i pro některé projekty. Nechybí zde ani analytik, který nám pomáhá sledovat, jak si vedeme v online prostoru, a zjišťuje, na co bychom se měli zaměřit.

 

Jelikož toto čteš, víš, že součástí našeho webu je také blog. Ten plní redakce všelijakými články a dotváří tak prezentaci spolku směrem k veřejnosti. Redaktorkám nechybí dar slova, od jejich klávesnic se rodí články plné doporučení a užitečných rad, ať už ohledně studia nebo třeba života v Brně. Informujeme ale také o tom, co se děje ve spolku a tím (snad) pomáháme budovat obrázek o tom, jak to u nás funguje, jako např. prostřednictvím tohoto článku.

 

 

Není toho málo. Už jen při organizaci dílčích projektů je třeba zapojení hned několika sekcí z marketingového oddělení. Proto při organizaci konkrétních projektů vzniká funkce Marketingový koordinátor. K tomuto se v případě potřeby může přihlásit kdokoliv z řad marketingu. Tento člověk má možnost vyzkoušet si na daném projektu jakýsi minimanagement pro marketingovou část. Propojuje jednotlivé sekce mezi sebou a zajišťuje, že každý udělá, co má. V basic případě jde především o to pohlídat, že grafik vytvoří grafiku, že má sockař potřebné informace a podklady ke zveřejnění události, že na akci dorazí fotograf, a fotky pak budou zveřejněny na našich sociálních sítích. MKT koordinátor se spolu s projekťáky podílí na přípravě projektu a vymýšlí pro něj marketingovou strategii, což je jen děsivý termín pro nápady, jak na akci přilákat co nejvíc lidí.

 

Všechny části marketingu jsou poměrně propojené a sekce spolu úzce spolupracují. Podílejí se na jednotlivých projektech, zároveň prezentují MUNII jako celek a dotvářejí profil spolku. Především ale přinášejí kreativní vyžití. Markeťáci neustále překvapují svou originalitou a neotřelými nápady.

 

 

Za redakci MUNIE

Sabina Minářová

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010