Co v MUNII čekat od PR&Fundraisingu

MUNIE jakožto zapsaný spolek je formou neziskové organizace. K našemu fungování tedy občas potřebujeme nějakou tu pomoc. Abychom měli prostředky na pořádání rozmanitých akcí nebo mohli naše sledující a návštěvníky odměnit zajímavými cenami, spolupracujeme s různými institucemi a firmami. Ať už dlouhodobě nebo na míru konkrétní události. Shánění partnerů a sponzorů má ve své režii oddělení PR&Fundraising. Za Fundem se toho ale skrývá mnohem víc, než se na první pohled může zdát.

 

 

Byť pojem „fundraising“ může působit děsivě, možná lehce neatraktivně, vyžaduje praktický skill set, který v životě zužitkuje každý. Žádoucí je míra důvtipu a nápaditost. Fundraiseři jsou v očích zbytku spolku takoví mágové, jelikož “čarují” prostředky na podporu naší činnosti. Bez nich bychom byli jako Popelka bez kmotřičky. A co si budem, jen s tykví nikdo nikdy na ples nedojel. Právě kolem Plesu studentů Masarykovy univerzity se točí značný podíl práce PR&Fundraisingu. Kromě toho, že je Ples na MUNI vrcholovou událostí roku, dává také firmám a institucím prostor pro zviditelnění mezi studenty, a to nejen prostřednictvím bannerů a roll-upů v sále. Jednání s nimi zajišťují právě fundraiseři, kteří musí vědět, jak na správnou komunikaci. Nechybí jim přesvědčivost a zdatnost při hledání kompromisu, ale ani cit pro jednání s lidmi či důvtip a diplomacie nutné k udržování dlouhodobých spoluprací. Kontakty, které daný fundraiser naváže, mu navíc zůstanou i do osobního života, což se hodí zejména, pokud směřuje k povolání, kde je jejich zásoba výhodou.

 

 

Paleta pro shánění potenciálních spoluprací a partnerů je široká, takže má fund spoustu prostoru pro vynalézavost a práci se zajímavými koncepty. Charakter sháněných prostředků totiž není jen finanční, ale i věcný. Možností, jaké podoby mohou spolupráce nabývat, je několik. Může se týkat prostor, mediálního partnerství nebo třeba prezentace podniku prostřednictvím našich projektů či treasure huntů. Fundraiser tedy zabezpečuje také zázemí projektu, nutné pro jeho realizaci. Sehnáním prostoru, klíčového pro uskutečnění projektu, se velmi blíží náplni práce projekťáka.

Kromě nápaditých spoluprací ale holt potřebujeme i nějaké ty penízky, takže fundraiseři na svých noťáscích vyhledávají různá stipendia a granty, které pasují jak na naši celkovou činnost, tak na specifické projekty. Proto je fundraiser také součástí projektového týmu a při organizaci konkrétního projektu hledá cesty, jak jeho uskutečnění podpořit nebo jej díky darům učinit atraktivnějším. Třeba tím, že budeme moci návštěvníkům nabídnout zajímavé výhry.

 

 

Pro shánění prostředků také sem tam vznikne nějaká ta kampaň, obvykle ve spolupráci s kreativní sekcí Marketingového oddělení. PR&Fundraising se totiž svědomitě snaží praktikovat postupy vedoucí k dlouhodobé finanční udržitelnosti spolku. S tím souvisí budování komunity podporovatelů, ať už v podobě institucí, univerzity či fyzických osob. Klíčová je pak především péče o vztahy a jejich další rozvoj. Aktuálně probíhá kupříkladu dárcovská kampaň Ožel pivo – Naplň krýgl, která je navázána na suchý únor. Ze spoluprací se na našem pomyslném seznamu vyskytují např. Moravská galerie, Národní divadlo Brno, Mindflow, Rebelbean, Sport Balkán, Chytrá únikovka a další.

 

Pilíři fundraisingu jsou komunikace, vůle a přesvědčivost, povědomí o možnostech a ochota hledat nové cesty. Správný fundraiser nesmí postrádat jakéhosi obchodního ducha. Zároveň se ale pyšní také kreativitou a originálními myšlenkami. Fundraiserem se nikdo nenarodil. Přijít na to, v čem vynikáš a čemu všemu mohou být prospěšné různé kvality, je mnohdy poněkud zapeklité. Občas ale stačí to prostě jen zkusit.

 

 

Za redakci MUNIE

Sabina Minářová

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010