A ty už máš ten svoj…spolok?

Sep 26, 2012 | MUNI, munie, spolky

Jedným z dôvodov prečo vznikla MUNIE je, že chce združovať spolky našej univerzity. Ako to ale s tými spolkami je? Majú študenti vôbec záujem zapojiť sa do nejakej mimoškolskej aktivity? Na tieto otázky nám odpovedalo päť študentov z rôznych fakúlt MU.

Maťo Málek, študent Fakulty informatiky, odbor aplikovaná informatika

Už štvrtým rokom sa ako grafik a sádzač podielam na tvorbe časopisu Halas na FSS. Pôvodne som tam chcel získať skúsenosti so sadzbou a ďalšiu odrážku do životopisu. V súčasnosti som jedným z najdlhšie pôsobiacich členov redakcie. Zrejme aj preto som bol tento rok na jar Vaškom Prakom požiadaný, aby som pripravil vizuálnu stránku MUNIE. Som tiež zapojený v niekoľko ďalších projektoch viac, či menej napojených na univerzitu, ale jedná sa skôr o študentské iniciatívy ako o spolky.

Lucia Šimečková, študentka Právnickej fakulty, odbor PR právo

Som členkou študentského portálu LeMUr, pre ktorý pracujem už rok ako fotografka. Predtým som ešte spolupracovala s právnickým spolkom Elsa, ale kvôli môjmu odchodu na Erazmus, som s tým skončila.

Mária Rosincová, študentka Fakulty sociálnych štúdií, odbor medzinárodné vzťahy a  energetická bezpečnosť

Bola som členkou spolku Demagog. Kvôli nedostatku času v šiestom semestri som sa toho vzdala a zároveň som cítila, že to nie je práca pre mňa. Momentálne som členkou Be International, ale hľadám nové aktivity. Celkom sa mi páči myšlienka MUNIE, a preto sa chcem podieľať na organizácii ich aktivít.

Pavel Buršík, študent Fakulty sociálnych štúdií a Právnicek fakulty, odbor politológia a právo

Spolkov som vystriedal mnoho za tie roky, čo som na škole. Som členom Be International, dlho som robil v Rádiu R a teraz som si napríklad minulý týždeň vyskúšal debatný klub. Myslím si, že je super, že si študenti veľkú časť aktivít vymýšľajú sami, ale určite by pomohla nejaká väčšia a systematickejšia podpora zo strany univerzity.

Lucia Toriská, študentka Filozofickej fakulty, odbor teórie a dejiny divadla

Nie som v žiadnom spolku, pretože popri štúdiu aj pracujem. Preto nemám na žiadne mimoškolské aktivity moc čas. Ak by som v nejakom bola, určite by som zachraňovala prírodu.

obrázek

#MU#spolky

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010