MUNIE zjišťuje – Jakou mají studenti vizi majálesu?

Nov 12, 2013 | munie

V pondělí 18. listopadu Markéta Venyšová (MUNIE) uspořádala diskusi o tom, jak by měl vypadat svátek studentů, majáles. Hlavním tématem večera bylo, zda se má jednat o protest studentů, jak se dělo v šedesátých letech, či o oslavu studentstva, kdy by měla dominovat zábava. Klíčová však byla i otázka financování majálesu. Mezi diskutéry byli aktivní studenti Masarykovy univerzity i Vysokého učení technického v Brně. Pohledy na věc se velmi lišily, od pragmatického postoje zástupkyně Spolku mediků Kateřiny Skalníkové, po velké ideály poselství majálesu v podání Jana Chmelíčka. Zatímco Václav Prak z MUNIE vidí velký potenciál majálesu právě v prezentaci studentských spolků, Spolek mediků vidí majáles jako jednu z mnoha příležitostí k oslovení široké veřejnosti se svým vzdělávacím programem. Otázka, zda studenti v Brně v sobě naleznou tolik energie, kterou by byli schopni vložit do organizace vlastního majálesu, rozdělila debatéry i publikum. Skeptici se domnívají, že aktivní studenti se již dnes angažují ve svých spolcích a nemají tedy volné kapacity k organizování natolik náročné akce. Optimističtěji to vidí například Tomáš Mejzlík z VUT. Z vlastní zkušenosti říká, že je v silách studentů vlastní majáles zorganizovat. Problém spatřují všichni zúčastnění ve financování majálesu. Oproti stávajícímu Majálesu, který se v Brně koná již několik let, by si nikdo z oslovených nepřál vlastní majáles zpoplatnit. To samozřejmě předpokládá dobrý fundrising a dobrovolnickou práci velkého zástupu studentů, jak tvrdí Prak. Debatu uzavřela výzva přihlížejícího organizátora stávajícího Majálesu k další diskusi. Obtížnost pojetí vlastního majálesu a nalezení shody napříč reprezentanty studentských spolků se promítla do závěru debaty. Aby studenti mohli uspořádat vlastní majáles, tak říkajíc „zdola“, budou muset podstoupit ještě mnoho takových výměn názorů.

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010