Hledá se maskot zn. studentský

Nov 5, 2012 | MUNI, munie, studium

Jsi kreativní a máš vztah k univerzitě? Ať už jsi zkušený grafik či amatérský nadšenec máme pro tebe návrh. Co takhle vytvořit maskota studentů Masarykovy univerzity?

Maskot je stylizovaná postava člověka, zvířete, nebo věci, která reprezentuje skupinu osob se stejným zájmem. Hledáme maskota, který bude hrdě reprezentovat nás, studenty MU. Kdo jiný může lépe vystihnout nový studentský symbol než právě ty! MUNIE proto s podporou MU vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh maskota. Hledání maskota nabízí příležitost k celouniverzitní diskuzi o hodnotách, které spojují studenty MU.

Svým zapojením můžeš získat nejenom pocit z dobře odvedené práce, ale také odkaz pro budoucí studenty a v neposlední řadě ocenění. Pro toho nejlepšího máme nachystáno pět tisíc korun! Další dva se budou moct vyřádit v Laser game.

Jako každá soutěž i ta naše má pravidla. Zapojit se mohou studenti MU, ale i čerství absolventi (maximálně rok od ukončení studia). Je na tobě, zda návrh předložíš sám/a, nebo si k sobě přizveš partu kámošů. Nezapomeň, že aspoň jeden z vás musí splňovat předchozí podmínky. Návrhy očekáváme v digitální podobě, úplně nejlépe zpracované vektorovým grafickým programem. Naše představa maskota se pojí s hodnotami, které Masarykova univerzita přijala za své. Jsou jimi svoboda, úcta k pravidlům a zodpovědnost. Čím více se jim přiblížíš, tím blíže jsi výhře.

A teď to nejdůležitější – kdy a jak se zapojit? Svůj návrh pošli na adresu Maskot@munie.cz od 29.10.2012 do 2.12.2012. Od 3.12. do 3.1.2013 budou studenti hlasovat pomocí webu MUNIE, kde budou všechny návrhy pohromadě. Čtyři návrhy s nejvyšším počtem hlasů postoupí do výběru odborné komise. Ta má zároveň právo udělit “divokou kartu” jednomu z návrhů, který se do užšího výběru nedostal. Pak už je zbývá doufat, že právě tvůj maskot se umístí mezi třemi nejlepšími.

Odborná komise bude složena z jednoho zástupce rektorátu, jednoho zástupce OVVM RMU, jednoho člena MUNIE a jednoho historika MU.

Časový harmonogram soutěže

  1. 10. 2012 – 2. 12. 2012 Vyhlášení soutěže a sběr návrhů
  2. 12. 2012 – 3. 1. 2013   Hlasování na webu MUNIE
  3. 1. 2013 – 14. 1. 2013   Zasednutí odborné komise
  4. 2. 2012   Oficiální vyhlášení maskota MU

#MU#MUNIE#studium

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010