Tak a máme to za dvadsať!

Sep 21, 2012 | MUNI, studium

V nasledujúcom semestri budeme študovať pilnejšie.

Po zmenách v študijných a skušobných nariadeniach SZŘ Masarykovej Univerzity vstupuje tento semester do platnosti obávaná novela. Z pôvodných 15 kreditov sa minimálna hranica pre postup do ďalšieho semestra vyšplhala až na 20 kreditov. Čo to pre študenta znamená a či sa jedná o jedinú podstatnú informáciu ku priebehu štúdia v tomto semestri, dozviete sa práve v tomto článku!

Nový Studijní a zkušební řád MU je v platnosti už od 1. února 2012. Každá zmena v tomto dokumente, akokoľvek nepatrná sa javí, môže mať ďalekosiahle dôsledky u mnohých študentov. Je preto nevyhnutné zmeny dopredu avizovať a nechať našim preplneným hlavám čas na to, aby sa s novinkami v pravidlách štúdia oboznámili a pripravili sa na ne. Aj keď, povedzme si pravdu, mnohí sme zvyknutí podobné aktivity prokrastinovať.

Z toho dôvodu vchádza pravidlo o 20 kreditoch na scénu až teraz. Okrem jednoduchej rovnice 15+5=20, je dôležité brať do úvahy celé ustanovenie. Toto okrem iného obsahuje i doplňujúce informácie. Napríklad, že kredity za predmet zapísaný v súbežných štúdiach sa započítavajú len raz a podobne. Vrelo doporučujem venovať v nasledujúcich dňoch pár minút a nové nariadenie si pre istotu preštudovať.

Ďalšie významné zmeny sa udejú v nasledujúcom semestri Jaro 2013. Namiesto jedného riadneho a jedného opravného termínu, budeme mať opravné termíny dva. V praxi to znamená, že namiesto troch dekanských termínov v rámci bakalárskeho štúdia a dvoch v rámci štúdia magisterského, budeme mať možnosť „dekanského“ termínu zakaždým. Každý študent teda bude mať vždy k dispozícii tri skúškové termíny pre jeden predmet v jednom semestri. Toto nariadenie má za cieľ zmenšiť počet študentov, ktorí si namiesto použitia dekanského termínu  predmet radšej zopakujú. To už tak jednoduché nebude. Pre opakované predmety budeme mať od jarného semestra len jeden riadny a jeden opravný termín.

Študentov vyšších ročníkov bude zaujímať ďalšia z výrazných zmien, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom semestra Jaro 2012. Pri neúspechu u štátnej záverečnej skúšky študentom ostane len jeden opravný termín. Uvedomelému a ostražitému študentovi by mal tento článok poskytnúť dostatočnú motiváciu k preštudovaniu novej verzie SZŘ. Osobne doporučujem verziu  s vyznačenými zmenami dostupnú na stránkach MU i v ISe.

obrázek

#MU#studium

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010