Česi a Slováci na týždeň zase spolu

Sep 8, 2012 | akce, kultura, MUNI

Tento rok si budeme pripomínať rozdelenie Československa. Študenti fakulty sociálnych štúdií sa preto rozhodli zorganizovať na svojej fakulte špeciálny program s názvom Česko(-)slovenský týždeň. O pripravovaných aktivitách v týždni od prvého októbra nám porozprávala hlavná organizátorka Nikola Janíková.

Čo je Česko(-)slovenský týždeň?

Česko(-)slovenský týždeň je projekt, ktorý organizujú študenti Fakulty sociálnych štúdií. Má byť spomienkou na rozpad Československa, pretože tento a budúci rok oslavujeme 20. výročie.

Čo týmto týždňom chcete dosiahnuť? Projekt by mal viesť k otvoreniu diskusie o tom, aké sú vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí bývajú v Brne. Hlavne medzi tými, ktorí študujú na Masarykovej univerzite.

Kto prišiel s nápadom Česko(-)slovenského týždňa? S myšlienkou úplne ako prvý prišiel Jirka Kelnar a Pavel Buršík, ktorí ma oslovili, či by som im nechcela pomôcť s organizovaním tohto týždňa. Spoločne ešte s Romanom Hanákom a Ivkou Procházkovou a ďalšími sme tomu dali koncept.

Ako vám to napadlo? Hlavným popudom pre nás, ktorý nás prinútil zamyslieť sa nad vzťahmi medzi študujúcimi Čechmi a Slovákmi v Brne, bola Masarykova debata o tom, či by malo byť zavedené školné. Tu tieňová ministerka školstva Putnová z TOP09 spomenula to, že medzi Čechmi a Slovákmi, alebo skôr medzi Čechmi prevláda názor, že Slováci parazitujú na našich vysokých školách. Tak sme si povedali, že je to asi pocit, ktorý tu asi skutočne je, keď o ňom hovorí aj niekto mimo brnenské prostredie. A to mi chceme zmeniť týmto projektom a upozorniť na problém, ktorý tu môže byť.

Nikola Janíková, hlavná organizátorka Česko(-)slovenského týždňa

Čo je cieľom celého projektu? Cieľom je otvoriť diskusiu o tom, aké sú vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí študujú v Brne, pretože všetci sa tvária, že nie je žiadny problém. Asi to nebude závažný spoločenský problém, ale vzťahy často nie sú ideálne a veľa Českých študentov má rôzne predsudky voči Slovákom a to by sme chceli odbúrať.  Prispieť k zlepšeniu vzťahov a rozšíriť povedomie o rozpadu Československa a o spoločnej histórii.

Čím sa program začína? Týždeň začína v pondelok návštevami Vily Tugendhat, pretože v jej záhradách a priestoroch rokovali Mečiar a Klaus o rozdelení česko-slovenskej federácie. Návšteva vily by mala priniesť návštevníkom základné informácie o tom, prečo k rozdelení došlo.

Plánujete na pondelok aj inú aktivitu? V pondelok o 17:30 bude Masarykova debata na tézu rozdelenie Česko-slovenska bolo chybou. Debata by mala priniesť rôzne uhly pohľadu na túto tému. V utorok máme v pláne premietanie troch dokumentov. Zároveň je na večer pripravená Noc česko-slovenských hitov. To je priestor pre neformálne stretnutie Čechov a Slovákov mimo akademickú pôdu.

Aké neformálne stretnutie ešte máte prichystané? V stredu je futbalový zápas medzi českým a slovenským týmom, oba budú zložené zo študentov Masarykovej univerzity. Dúfame, že sa futbal ponesie v priateľskej atmosfére. Takým zlatým klincom celého týždňa je študentská konferencia, ktorá má tri panely.

Prečo práve študentská konferencia? Cieľom konferencie je umožniť študentom konfrontáciu svojich názorov a odborných textov s širokým odborným aj laickým publikom. Takéto príležitosti väčšinou chýbajú. Preto sme sa konferenciu pozvali prevažne študentov a do každého panelu jedného významného hosťa.

#akce#FSS#kultura#MU

Masarykova studentská unie z.s.
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno
IČO: 22605371
Transparentní účet: 2400288479/2010