Slovakman in Brno 2 – Rady pre Slovákov v Česku

Po pozornom preštudovaní nášho článku Slovakman in Brno, ste si určite všimli niekoľko nutností, bez ktorých by drsný život v Česku  rozkopal nebohých Slovákov obdobne, ako rozkopú robotníci priemernú brnenskú ulicu v centre mesta. Splnenie týchto povinností Slovákom isto prinesie do života pokoj, mier a pokoru, alebo čokoľvek iné čo si len z rovnomennej pesničky Riša Mullera a Terky Kerndlovej vyberú. Sú tu ale aj ďalšie špecifickejšie veci, na ktoré sa treba čas od času sústrediť a o ktorých sa oplatí aspoň čosi tušiť.

ISIC

Prvou z týchto vecí je ISIC, alias tá kartička s Vašou hrôzostrašnou fotkou zahrabaná kdesi na dne peňaženky s ktorou máte zľavu do mekáča a občas sa Vám ňou podarí otvoriť  nejaké dvere učebne. O kartičku i prelepku naň žiadate cez labyrint príkazov obchodného centra informačného systému a po jej slávnostnom dorazení si pre ňu cupitáte na študijné. To už hádam všetci viete.

Určite tušíte čosi aj o zľavách na cestovanie, stravu a kultúrne podujatia, ktoré Vám Isic do života študenta prináša. Menšie povedomie má už však väčšia časť z Vás o tom, že Váš život študenta je jedna veľká lož.  ISIC je totiž v každej krajine vydávaný inou organizáciou, ktoré si medzi sebou svoje databázy tajnostkársky nezdieľajú, a teda je z pohľadu rôznych štátov overenie platnosti a pravosti cudzokrajných ISICov nemožné.

Aj z tejto zapeklitej situácie však existuje východisko, a ako tomu už v podobne zapeklitých situáciách býva, musíte si naň vystáť nekonečnú šóru na študijnom. Predtým si však stiahnete zo stránok ZSSK registračný formulár. Súčasťou registračného formuláru je potvrdenie o návšteve školy, ktoré je treba vyplniť na študijnom Vašej školy v Česku. Dôraz sa kladie hlavne na dátumy ohraničenia aktuálneho akademického roka. S ním si potom vystojíte rad pri železničnom okienku, kde k nemu ešte dodáte preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3cm, i vyplnený registračný formulár. A až po tomto všetkom môžete začať veselo cestovať po Slovensku na náklady daňových poplatníkov. V prípade, že ste fancy a ZSSK nemá informáciu o ekvivalentne slovenského študijného programu, budete potrebovať ešte aj osvedčenie z ministerstva školstva, strediska na uznávanie dokladov o vzdelávaní. V tom prípade good luck.

Čo sa mhd lístkov a električenky týka, stačí doniesť na pobočku dopravného podniku obyčajné potvrdenie o návšteve školy. Následne Vám bude vydaná ďalšia vec do peňaženky ktorú neradno stratiť, a síce extra študentská kartička. Aspoň to znie extra.

V prípade diaľkovej vlakovej i autobusovej dopravy by ste mali uspieť bez zbytočných komplikácií a  špeciálnych byrokratických nutností.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt school photo vs facebook photo

Plný/čiastočný úväzok

Tento odstavček sa týka tých nadľudí, ktorí zvládnu popri štúdiu/bez prebiehajúceho štúdia ťahať osmičky a dvanástky. Netýka sa hrdinov, ktorí popri škole obracajú uhorky vo fastfoode, či vykonávajú inú brigádu, alebo nezarábajú vôbec. V prípade, že Vás v živote postihne situácia full-time zamestnania v Česku, máte totiž  voči svojej slovenskej zdravotnej poisťovni otravnú nahlasovaciu povinnosť. V prípade jej nesplnenia Vás poisťovňa môže potešiť pokutou vo výške niekoľkých stoviek eur. Alternatívou riešenia vzniknutého problému je prihlásenie sa k českej poisťovni, pričom Vaše poistné Vám bude odvádzať po dobu Vášho zamestnania Váš český zamestnávateľ a po skončení pracovného pomeru je nutné nahlásiť sa znovu k vlasti.

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je niečo, čo v prípade záujmu začne rozumný človek riešiť až v poslednom semestri štúdia. Vybavuje sa taktiež v prípade naštartovania podnikateľskej, alebo živnostenskej činnosti na území Českej republiky. Banalitou, bez ktorej sa pri vybavovaní prechodného pobytu neobídete je nejaké miesto, kde by ste mohli pobývať. Je jedno či sa jedná o byt vo vlastníctve, v prenájme, alebo o internát. V každom prípade sa z neho stane miesto Vášho prechodného pobytu.

V prípade záujmu o jeho vybavenie si budete musieť zájsť na cudzineckú políciu, kam si so sebou zoberiete doklad totožnosti, nájomnú zmluvu podškriabnutú majiteľom nehnuteľnosti, dve vaše (lepšie) fotky a účel pobytu v republike (potvrdenie o návšteve školy).

Nevýhodou prechodného pobytu sú rôzne povinnosti, ktoré z neho plynú, napríklad neodvratná povinnosť hradiť poplatky za komunálny odpat. Výhodou je naopak možnosť samostatného platenia zdravotného poistenia po 26 roku v Česku (a nie v oboch štátoch naraz), alebo to, že v Česku nie je Fico.

Úrad práce

Evidencia na úrade práce je dobrovoľná. Nikomu sa teda nemusíte upisovať, keď Vám to štúdium nevyjde a o rok to skúsite znova. Alebo už máte doštudované a zamestnanie si dokážete zohnať na vlastnú päsť. To znamená, že Vám nevzniká zákonná povinnosť nachádzať sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade. Ste ale povinný ako dobrovoľne nezamestnaná, už neštudujúca osoba sami hradiť poplatky za Vaše zdravotné poistenie. Nahlasovaciu povinnosť je nutné splniť do troch dní, a to buď na Slovensku v mieste Vášho trvalého bydliska, alebo v na ľubovoľnom úrade práce v Česku.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt úrad práce meme

 

Nervy zo zlata Vám pri riešení obdobných byrokratický povinností za MUNIE redakciu

Katka Bojnanská