Seriál o studentských spolcích VII. – Debatní klub a ASF

S univerzitním děním jsou nyní omezeny i ostatní sociální interakce. Proto, až se věci začnou vracet do normálu, mnozí z nás jistě lidský kontakt více než ocení. Kromě velkých party s přáteli a návratu do lavic se nabízejí i další možnosti, o nichž můžete pomalu začít přemýšlet. Příslušné tipy vám přinášíme již dnes v pokračování seriálu o studentských spolcích. Tentokrát vám představíme výběr ze spolků, které se řadí mezi ty celouniverzitní.

Debatní klub

Z Debatního klubu nám na pár otázek odpověděl Petr Gongala. Nynější situace určitě poskytuje spoustu nových potencionálních témat. Pozornost se však může zaměřit na něco zcela jiného. I známé téma se nicméně pro účastníky bude pravděpodobně prezentovat v neobvyklé perspektivě. Tento spolek je výzvou především proto, že se testuje schopnost argumentace, nikoli schopnost obhájit vlastní názor. Zkušenost to tedy může být rozhodně zajímavá a nová i v tématu, o němž myslíte, že jste skrz naskrz vyčerpali. Pokud byste se do debaty nechtěli přímo zapojit, nevadí. Debatní klub totiž můžete navštívit také jako pozorovatel.

Mohl bys říct pár slov o vašem spolku? Jak dlouho funguje? Jak vznikl?

Debatní klub vznikl v roce 2005 hlavně jako aktivita slovenských studentů FSS, kteří na střední škole soutěžně debatovali a chtěli v tom pokračovat i na VŠ.  Debata je hlavní činností klubu dodnes: je to pevně strukturované, argumentační klání, ve kterém argumentujeme pro nebo proti zadané tezi.

Na co se především zaměřujete?

Na klubu se debatuje o všem možném. Typická teze může znít „muži to mají těžší než ženy“, nebo „volby by neměly být tajné“. Hlavní je, že účastníci předem nevědí, o čem se bude debatovat a na které straně budou stát. Tezi a svou pozici zjistí až 15 minut před debatou, tzn., že nerozhoduje příprava, nýbrž schopnost přímo na místě rozvrhnout a prezentovat argumentaci. Navíc člověk musí hájit postoj, který sám nezastává.

https://www.facebook.com/debatniklubmu/photos/a.592264734143206/974148039288205/?type=1&theater
Fotografie z FB stránky
https://www.facebook.com/debatniklubmu/

Jak váš spolek funguje, zejména pro členy?

Klub nemá formální členství. Stačí sledovat obsah na FB skupině Debatní klub studentů MU (skupině, nikoli stránce) a přijít na kterékoli avizované setkání. Info je i na webu debatabrno.cz. Ideální postup je přidat se do FB skupiny a pak podle svých možností kdykoli přijít na setkání. Není třeba se ohlašovat předem. Zájemci se klidně můžou přijít jen podívat, jak debata vypadá.

Asociace studentů fyzioterapie

Mezi další celouniverzitní spolky se řadí také Asociace studentů fyzioterapie, který navíc funguje jako spolek celorepublikový. Představil nám ho Július Smolej a Tereza Štěpánková. Po tom dlouhém válení doma může představovat zajímavou možnost minimálně co se týče přísunu informací v boji proti zpohodlněným svalům, jež mnohé jistě čekají. Proto jistě nebude od věci navštívit alespoň nějaké jejich workshopy.

Mohli byste říct pár slov o vašem spolku? Jak dlouho funguje? Jak vznikl?

Jmenujeme se Asociace studentů fyzioterapie a jsme celorepublikový studentský spolek, který se snaží o zvýšení kvality studia fyzioterapie, prosazování zájmů a potřeb studentů. Naším cílem je také šířit všeobecné povědomí o vlastním oboru. Spolek byl založený v roce 2013 na půdě 2. LF UK a od té doby se nám podařilo rozrůst se do všech fyzio zákoutí naší republiky.

Na co se především zaměřujete?

Máme několik stálých projektů, mnoho nových nápadů a skvělé členy, kteří nám je pomáhají realizovat. Naše nejznámější projekty jsou FyzioCafé, Fyziokempy, Fyziomeetingy, zahraniční stáže, různé workshopy a další akce. Spolupracujeme také s dalšími studentskými či neziskovými organizacemi, univerzitami doma i ve světě a účastníme se akcí jako Světový den zdraví, MaRS (Maraton s RS) atd. Obecně pořádáme především vzdělávací, kulturní a dobročinné akce. Máme též několik pečlivě vybraných partnerů, kteří nás jako spolek podporují a naši členové mohou poté čerpat výhod, jež nám nabízejí.

Jak váš spolek funguje, zejména pro členy?

Řídícím orgánem spolku je Rada ASF sestavená z členů kandidujících na jednotlivé pozice zvolených každoročně na Valné hromadě. Snažíme se, abychom v každém městě, kde je možnost studia fyzioterapie, měli zástupce, a to vždy i za jednotlivé fakulty. Tito zástupci se řadí mezi naše aktivní členy, zprostředkovávají spojení se všemi ostatními členy a pořádají lokální akce.

Jak často mají zájemci o členství možnost vstoupit do spolku a jak mají postupovat?

Členství je zpravidla roční, přesněji dle našich stanov trvá od jedné Valné hromady do další Valné hromady atd., která bývá vždy v říjnu. Možnost vstoupit do ASF a poznat další nadšené fyziolidi mají studenti po celý rok. Stačí vyplnit formulář na našich webových stránkách asfcr.cz a zaslat členský příspěvek.

Děkujeme mockrát naším členům za jejich podporu a našim kolegům, že se ve svém volném čase snaží kultivovat náš studentský a profesní život. Děláme to pro Vás, pro nás, pro studenty.

Tak to byly naše dnešní tipy. Až nastane ten správný čas, jistě bude zajímavé těchto možností využít a zapojit se do studentského života zase o něco víc.

Za redakci MUNIE

Sabina Minářová