Seriál o studentských spolcích V. – ti nejmladší

Vysoká škola je kouzelná v tom, že kromě znalostí a případně samozřejmě i titulu nabízí spoustu příležitostí, jak studentská léta patřičně obohatit. Jednou z nich je členství ve studentském spolku, což s sebou nese nejen zábavu s novými přáteli, ale i prohlubování znalostí a zkušeností z dané oblasti, kontakty do života a neposlední v řadě také další bod do životopisu. Naše univerzita je takových uskupení plná a každý má šanci se nějak zapojit. V takovém množství je ale i těžké se orientovat, proto existují akce jako Jarmark spolků nebo třeba SemestrStart, kde je možnost si různé spolky omrknout. Jestliže jste na začátku semestru tyto akce nestihli, nezoufejte, protože mi vám tady na našem blogu budeme postupně spolky MUNI představovat. O třech nováčcích ve spolkové rodině se můžete dočíst právě dnes.

Efektivní Altruismus

Nejnovějším spolkem naší univerzity je Efektivní Altruismus, který se připojil letos v září. Jeho člen David Janků nám zodpověděl několik otázek a spolek představil.

1. Mohl bys ve zkratce představit váš spolek?

Efektivní altruismus je celosvětové hnutí, které se snaží za pomoci kritického myšlení a vědecké metody přijít na způsoby, jak můžeme co nejvíce zlepšovat svět. Některé snahy zlepšovat svět se totiž zdají mít mnohonásobně větší dopad než jiné. Na druhé straně mnoho dobře myšlených iniciativ je neefektivních nebo dokonce kontraproduktivních. Pokud mezi nimi dokážeme rozlišovat, může být náš pozitivní vliv na svět mnohonásobně větší. Spolek pro efektivní altruismus na MUNI představuje studentům myšlenkové nástroje, které jim v přemýšlení, jak zvýšit svůj pozitivní dopad na svět mohou pomoci a zprostředkovává jim znalosti a zkušenosti nakumulované v hnutí Efektivního altruismu všude po světě.

2. Na co se především zaměřujete?

Věnujeme se tématům, jako jsou: jak prioritizovat mezi světovými problémy, jaké problémy se zdají být v současnosti nejdůležitější, jak co nejefektivněji pomoci v jejich řešení či jak se svou kariérou co nejvíce zlepšit svět.

3. Jak váš spolek funguje, zejména pro členy?

Pro studenty napříč obory jsme si letos připravili sérii diskuzních setkání s přípravou a v omezeném počtu, abychom co nejvíce zvýšili kvalitu diskuzí. Členům vždy před setkáním zašleme několik článků relevantních pro dané téma a očekáváme, že si alespoň 2 přečtou, aby pak diskuze byly konkrétnější a podnětnější. Zároveň udržujeme velikost skupiny do 10 lidí, protože s více lidmi už se ve skupině nediskutuje tak jednoduše. Probíráme témata zmíněná výše i konkrétní postřehy, nejasnosti a nápady se kterými přijdou sami členové. Pro každého člena máme také vyhrazené osobní setkání, na kterém jim můžeme na míru poradit, jak oni sami by mohli ze své pozice zlepšovat svět co nejvíce či jaké typy kariér by pro ně v tomto ohledu mohly být vhodné.
Absolvování této série setkání členům usnadní zapojit se do české i světové komunity efektivního altruismu, která je tvořena lidmi pracujícími na zajímavých a hodnotných projektech, profesory a výzkumníky z prestižních univerzit, zakladateli prospěšných start-upů a dalšími, které všechny spojuje, že chtějí svět zlepšit co nejvíce za pomocí svého rozumu.

4. Jak mají potenciální zájemci o členství postupovat?

V našem programu na podzimní semestr máme ještě posledních pár volných míst, takže pokud byste měli zájem, doporučujeme co nejdříve napsat na adela.novotna@efektivni-altruismus.cz. Pokud byste měli zájem se zapojit v jiném formátu či až další semestr, napište nám také a my se vám ozveme, až budeme plánovat nějakou relevantní akci. Pro ty z vás, kteří by ocenili rady ohledně toho, jaké téma závěrečné práce si zvolit, aby měla co největší dopad, můžete se inspirovat na stránce https://effectivethesis.com vedené jedním z našich členů. Pokud byste se chtěli o efektivním altruismu dozvědět více, navštivte http://efektivni-altruismus.cz či facebookovou skupinu  https://www.facebook.com/groups/2116288715353406/.  

FUKS

Pokud žijete sportem, tak tento spolek možná už znáte. Funguje asi rok a půl, třeba jste se byli podívat na nějaký jejich sportovní turnaj. Pro ty z vás, pro něž je však FUKS nové slovo, jsme vyzpovídali Alexandru Marii Zítkovou.

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73403884_701029883723795_794274396607873024_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQkSowYT5rPnj3KbaSKlJmWjAu_Q6C0VRZTCzr3yqJeXuhZ2uLPGwa4d8STotMMsQlQ&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=1b25a06b63fc907a4fea30f9ed588800&oe=5E56BFB3

1. Mohla bys ve zkratce představit váš spolek?

Náš spolek nese název FUKS, což znamená fakultní uskupení kreativních studentů. Víc by to pravděpodobně sedělo asi k umělcům, ale v rámci možností sportovců se snažíme, co se dá. Našim hlavním cílem je oživení studentského života především na Fakultě sportovních studií a v Campusu, takže často spolupracujeme i s dalšími fakultami, které tu sídlí.

2. Na co se především zaměřujete?

Snažíme se o zvýšení sportovního vyžití studentů, a to jak aktivní, tak i pasivní formou. Pořádáme sportovní turnaje, ať už je to ten volejbalový, na začátku akademického roku pro studenty prvních ročníků, nebo ty v badmintonu během semestrů. Jednou ročně se snažíme pořádat větší akci. Minulý rok to byl první ročník Campus derby a tento rok budeme chtít navázat druhým ročníkem. O Vánocích se nám podařilo uspořádat příjemné odpoledne plné koled a cukroví.

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53075092_557204991439619_3475954845544873984_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn5ceN91cZHAESa8Z_loK3FYtqN0oixsSGNWBQC-jO15OJYtKB-D2MqUDIvdm1yMJo&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=8be53719d76825d2eabb8fc2022ccb52&oe=5E1A191A

3. Jak váš spolek funguje, zejména pro členy?

Nemáme danou žádnou organizační strukturu kromě asi dvou až tří pozic. Máme tři hlavní členky, které zajišťují chod spolku a komunikaci s fakultou. Při pořádání akcí si rozdáme úkoly a určití členové akci zorganizují a nesou za ni odpovědnost. Snažíme se pravidelně scházet alespoň každých pět týdnů. Mezitím ale komunikujeme každodenně přes sociální sítě.

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53043114_557206808106104_4683277106002526208_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmUHIfzC-NHt87leNu96kUlnXJ2VTKyEjKvcnk0CRdQqfqIG1FUgpcSWoJMGq5lw8c&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=25d38d40432a9020cdc71634628dbb24&oe=5E62DD04

4. Jak mají potenciální zájemci o členství postupovat?

Pokud má někdo zájem stačí se nám ozvat přes Facebook. Každý, kdo má zájem nějak se podílet na chodu spolku a na akcích, které pořádáme, má možnost. Jsme mladý a malý spolek, takže u nás žádné pohovory zájemce/kyně nečekají. Záleží především na časových možnostech zájemkyně nebo zájemce. Máme i skupinu studentů, kteří jsou našimi dobrovolníky, jelikož nemají takové časové možnosti, aby se mohli podílet organizačně na všech našich akcích. Tihle dobrovolníci se zapojují až na samotné akci.

SAMUNI

Studenti archeologie Masarykovy univerzity založili spolek na přelomu let 2016/2017. Jejich účel a fungování se od předchozích spolků poněkud liší. Přečtěte si, co nám členové kolektivně odpověděli.

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62335631_715818832208915_5325932005941051392_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnCjcvOMRxQQpGWq6coA7DwS8kEpMiWXlG2Cq_TsjqkSXCnAwmV5hhB1Ixi0nXbLu8&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=dc30c9948905968c889623edc8bd3d66&oe=5E1FA8EB

1. Mohli byste ve zkratce představit váš spolek?

Jsme spolek studentů na katedře archeologie, jehož cílem je sdružovat aktivní studenty všech archeologických oborů na fakultě, kteří chtějí pro obor udělat něco nad rámec studijních povinností.

2. Na co se především zaměřujete?

To je velmi různé. Hlavní část naší činnosti tvoří popularizace našeho oboru prostřednictvím přednášek pro základní i střední školy nebo i přes větší akce typu Mezinárodní den archeologie. Několik posledních let ale organizujeme i “zábavní” část programu katedry a to tradiční vánoční večírek. V rámci kolektivu se snažíme realizovat i drobné vědecké a badatelské projekty a výzkumy.

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/72782331_804122500045214_7271216333176438784_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQl_TsNoyP2Y1PyW1namCWkkW9Fz0mmjYEsO5zcmLctds_4TpnrsTYI-0lbXgIpAhdc&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=995f5a59cddf354599a491cb4a05f3f5&oe=5E5183C5

3. Jak váš spolek funguje, zejména pro členy?

Do značné míry to souvisí s předchozí otázkou. Přibližujeme obor veřejnosti, respektive snažíme se o to, a je to rovněž forma zkušeností odlišná od těch klasických archeologických prací na vykopávkách nebo v muzeích. 

https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/62474591_715819625542169_8787588183803035648_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnzSTYmoMhWwIuSQ3CE93loi5KPLzHdKV5BrF7LlOrJ05G01AvsqUTUNgvAclIglTM&_nc_ht=scontent.fprg3-1.fna&oh=4e6f0168f84812ac1ef5e270efa6c0e7&oe=5E5B9C12

4. Jak mají potenciální zájemci o členství postupovat?

Stačí někoho z nás kontaktovat. První rok si ověříme skutečný zájem a schopnosti, a když uspěje, může se stát plnohodnotným členem spolku. Rovněž nesmí bourat cíleně kolektiv a samozřejmě si musíme sednout lidsky. Spolupracovat na dobrovolné bázi s někým s kým si člověk nerozumí, je nesmysl. Nevybíráme žádné členské poplatky.

Tak co? Zaujal vás některý z nich? Pokud ano, pořád máte šanci se k nim připojit ještě v tomto semestru. Jak jste si sami přečetli, nabízejí skvělé příležitosti pro spoustu z vás.

No, a jestli vám zrovna žádný z nich nepadl do noty, budeme se na vás těšit u dalších článků anebo se už teď můžete podívat do naší historie, kde jsme vám již představili Jazykovědný spolek JaSp, studentské Radio R, AEGEE Brno a Klub investorů.

Za redakci MUNIE

Sabina Minářová