Kam na céčkové kredity?

Se začátkem léta a prázdnin všichni velmi rádi vypouštíme myšlenky na školní povinnosti. I přesto se však některé přes prázdniny objeví. Na mysli mám například registraci předmětů, která většině fakultám už v tuto chvíli probíhá. Zásadní věc spojená s registrací předmětů je přemýšlení, co si ten příští semestr zapíšu, abych měl dostatek kreditů a třeba i nějaké zajímavé předměty, které mě budou bavit. My v MUNII jsme se rozhodli dát hlavy dohromady a sepsat vám několik tipů na céčkové (volitelné) předměty, které si může zapsat kdokoliv z jakékoliv fakulty. Připomínáme, že pokud nejste studentem mateřského oboru tohoto předmětu, kredity se vám budou počítat právě jako céčkové. Jelikož každá fakulta má svoje pravidla pro uznávání určitého počtu céčkových předmětů, je určitě fajn dopředu si zjistit počet céčkových kreditů, které se vám budou do celkového počtu kreditů započítávat, abyste si jich nezapsali zbytečně moc. Také bych chtěla upozornit na to, že některé předměty se vypisují pouze na jarní semestr, a proto vám možná už na podzim zapsat nepůjdou, ale aspoň máte tip, co potom na jaro.

 

Výsledek obrázku pro study giphy

 

Bi2BP_ALS: Biologické kořeny lidské sexuality
Vyučuje se na: Pedagogické fakultě
Počet kreditů: 6 ETC
Tento předmět se vyučuje formou blokové výuky, přičemž během semestru proběhnou celkem 4 přednášky. Přednášky jsou nepovinné, tudíž na ně chodit nemusíte. Způsob ukončení se liší podle počtu přihlášených studentů Buďto je to kolokvium ve formě ústní rozpravy, nebo několik online testů. V případě testů je ukončení formou 3 online testů, které se vždy zaměřují na určitá probíraná témata. Testy se dají opakovat víckrát a na 20 zaškrtávacích uzavřených otázek je kolem hodiny času. Probíraná témata můžete najít i ve formě skript, stačí pohledat. Ty vám mohou posloužit i jako pomocník při vyplňování testu. Kapacita počtu přihlášených studentů byla v několika posledních semestrech neomezená, kvůli velkému počtu studentů je však možné, že se ji vyučující rozhodne zavést.

 

PSY225: Studentská dobrovolnická praxe
Vyučuje se na: Fakulta sociálních studií
Počet kreditů: 0-4 ETC
Výborný předmět pro ty z vás, kdo působíte v nějakém studentském spolku nebo neziskové organizaci a vytváříte dobrovolnickou aktivitu. Tuto aktivitu poté sepíšete a popíšete, udáte počet hodin, které jste aktivitě věnovali a necháte si dokument potvrdit vedoucím vaší organizace. Podle počtu hodin vám poté vyučující přiřadí příslušný počet kreditů.

 

ONLINE_A: Angličtina online (nebo ONLINE_AS: Mluvený projev)

Vyučuje se na: Pedagogická fakulta
Počet kreditů: 2 ETC
Celá výuka probíhá online. To znamená, že vám předmět ušetří spoustu času, který nemusíte trávit na přednáškách nebo seminářích. Zadáno je samozřejmě několik termínů, do kdy se která část práce musí odevzdat. Je už však na vás, jak si učivo rozvrhnete. Také je to dobrý pomocník pro ty z vás, kdo si nejste svou angličtinou úplně jisti.

 

Výsledek obrázku pro study giphy

 

AJ0301 Anglosaská filmová tvorba
Vyučuje se na: Pedagogická fakulta:
Počet kreditů: 2 ETC
Pokud máte rádi filmy, tento kurz bude přímo pro vás. Výuka se totiž skládá právě z koukání na různé filmy, které se pak probírají v online diskusi. Docházka je (podle ISU) povinná.

 

PS_BB032 Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně
Vyučuje se na: Filozofická fakulta
Počet kreditů: 3 ETC
Kurz je vyučován blokově, to znamená, že si budete muset vyhradit čas jenom párkrát za semestr. Důležitou podmínkou získání kreditů je podle všeho hlavně ta docházka.

 

SKANSIV59 Švédská politika (internetový kurz)
Vyučuje se na: Filozofická fakulta
Počet kreditů: 3 ETC
Jak už napovídá název, kurz je vyučován online, tudíž vám opět nezabere příliš času přes semestr. Podmínkou splnění je vyplnění několika úkolů, velmi krátké eseje a závěrečného testu.

 

Výsledek obrázku pro study giphy

 

KSCB090 Válka ve Vietnamu
Vyučuje se na: Filozofická fakulta
Počet kreditů: 4 kredity
Kurz se zakončuje internetovým testem, který si můžete udělat tedy i v pohodlí svého domova. O povinné docházce se výpis v ISU nezmiňuje. Navíc zní název kurzu skutečně zajímavě. Pro milovníky válek nebo Vietnamu jasná volba.

 

RLB405 Náboženství a násilí
Vyučuje se na: Filozofická fakulta
Počet kreditů: 4 ETC
Celkové hodnocení předmětu zahrnuje pouze závěrečný test, tudíž opět není potřeba docházka, pokud si jste schopni sehnat informace z přednášek.

 

SZ7BP_JKvP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací
Vyučuje se na: Pedagogická fakulta
Počet kreditů: 4 ETC
Kurz, který se určitě hodí každému z nás, jelikož psaní závěrečných prací nás ostatně čeká všechny. Požadavkem je splnění závěrečného testu alespoň na 60%.

 

Výsledek obrázku pro study giphy

 

SKANSI_35 Švédština v písních
Vyučuje se na: Filozofická fakulta
Počet kreditů: 3 ETC
Pokud umíte zpívat na ucházející úrovni, což znamená, že lidem kolem vás nepraskají ušní bubínky nebo se vám nesmějí, tak by pro vás mohl být tento kurz zajímavý. Podmínkou je pravidelná docházka a zpěv na závěrečném koncertě.

 

SKANSIV52 Vikingové (internetový kurz)
Vyučuje se na: Filozofická fakulta
Počet kreditů: 2 ETC
Předmět jako dělaný pro všechny milovníky seriálu Vikingové. Opět další internetový kurz, který vám tudíž nezabere čas během semestru a pro úspěšné ukončení je zapotřebí vyplnit pár průběžných testů a pak zvládnout ten závěrečný.

 

LJBcB07 Antická mytologie: bohové
Vyučuje se na: Filozofická fakulta
Počet kreditů: 3 ETC
Ukončení je formou kolokvia, které získáte, pokud splníte závěrečný test. V kurzu se dozvíte určitě spoustu zajímavých věcí o všeobecně známých antických bozích, ale také i o spoustě dalších, o kterých jste doteď neměli ani potuchy.

 

SO518 Improvizace pro osobnostní rozvoj
Vyučuje se na: Pedagogická fakulta
Počet kreditů: 2 ETC
U tohoto předmětu je nutná docházka, test vás však nečeká žádný. Ukončení probíhá formou reflektivní eseje, což může být vcelku zábava, jelikož se v tomto kurzu pravděpodobně dozvíte spoustu věcí a technik, které mohou být v budoucím životě užitečné.

 

Výsledek obrázku pro study giphy

 

 

 

Doufám, že jsme alespoň některým z vás pomohli při rozhodování se, co si zapíšete na podzim a popřípadě na další jaro za předměty. Zřejmě je čas na oblíbené tvrzení nakonec: „Nebojte, kredity budou stačit.“
Krásné a pohodové prázdniny vám za redakci MUNIE přeje
Oldřiška Hradcová